trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
chân lý vũ trụ - các bài viết về chân lý vũ trụ, tin tức chân lý vũ trụ

Bật mí trí tuệ và 3 chân lý của vũ trụ? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Đạo Phật thường được nói là đạo của trí tuệ. “Người đệ tử Phật phải nhớ lấy trí tuệ để dẫn đường, lấy trí tuệ mà bò theo trí tuệ, trườn theo trí tuệ, đi lên theo trí tuệ.

Bật mí trí tuệ và 3 chân lý của vũ trụ? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Bật mí trí tuệ và 3 chân lý của vũ trụ? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Đạo Phật thường được nói là đạo của trí tuệ. “Người đệ tử Phật phải nhớ lấy trí tuệ để dẫn đường, lấy trí tuệ mà bò theo trí tuệ, trườn theo trí tuệ, đi lên theo trí tuệ.

15/11/2022

332 Lượt xem