trực tuyến
[Trực tiếp] Trung thu - Trăng và bé 2023 | Chùa Ba Vàng, ngày 14/8/Quý Mão

Thứ Năm, 28/9/2023

tức 14/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Bật mí trí tuệ và 3 chân lý của vũ trụ? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

15/11/2022

332 Lượt xem

Trong kinh Mi Tiên Vấn Đáp "Học từ con rắn", Tỳ kheo Na Tiên nói rằng: “…con rắn nó bò bằng cái bụng. Bao giờ cái bụng của nó cũng tiếp giáp với đất, tiếp giáp vào chỗ tựa để nó trườn lên, để bò đi. Bậc hành giả cũng phải dùng trí tuệ để bò đi, để trườn lên, để lên đường. Nhưng bao giờ trí tuệ ấy cũng phải bám, phải tựa trên đất thực, đừng xa lìa cái thực, ấy là tam tướng tuệ: vô thường, khổ não và vô ngã.”
Đạo Phật thường được nói là đạo của trí tuệ. “Người đệ tử Phật phải nhớ lấy trí tuệ để dẫn đường, lấy trí tuệ mà bò theo trí tuệ, trườn theo trí tuệ, đi lên theo trí tuệ. Còn nếu không dùng trí tuệ là chúng ta đang đi lệch với đường đi của Phật Pháp. Nhưng ở đây Tỳ kheo Na Tiên nói rằng ‘Nhưng bao giờ trí tuệ ấy cũng phải bám, phải tựa trên đất thực, đừng xa lìa cái thực, ấy là tam tướng tuệ: vô thường, khổ não và vô ngã.’ Tức là trí tuệ của chúng ta phải bám chắc vào những sự thật này.
Sự thật đấy là gì? Đó là tam tướng tuệ hay là ba chân tướng sau đây của vũ trụ: Thứ nhất là vô thường tướng, cái thứ hai là khổ não tướng và cái thứ ba là vô ngã tướng. Trí tuệ của chúng ta tư duy gì, suy nghĩ gì đều không được ra ngoài ba cái này.” - Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải.
Vậy thế nào là khổ, vô thường, vô ngã? Vì sao trí tuệ của chúng ta lại không thể ra ngoài tam tướng tuệ này?
Kính mới quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe lời giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây.

Video tiếp theo