trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Ba, 28/11/2023

tức 16/10 Quý Mão
clb tình yêu chùa ba vàng - các bài viết về clb tình yêu chùa ba vàng, tin tức clb tình yêu chùa ba vàng

Giới thiệu CLB Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Phật tử

CLB Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Phật tử là nơi các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu nhau... trở thành những gia đình Phật tử. Mời quý vị đọc bài viết.

Giới thiệu CLB Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Phật tử

Giới thiệu CLB Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Phật tử

CLB Tình yêu - Hôn nhân - Gia đình Phật tử là nơi các bạn trẻ có cơ hội tìm hiểu nhau... trở thành những gia đình Phật tử. Mời quý vị đọc bài viết.

15/7/2022

223 Lượt xem