trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Phật đản 2024 - Phổ tế chúng sinh | Ngày 19/4/Giáp Thìn

Thứ Ba, 28/5/2024

tức 21/4 Giáp Thìn

Cơn mưa mùa hạ và điều kỳ diệu trong trai đàn chẩn tế tháng 5 | Khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng 2022

-
aa
+

Xem thêm

🔴 [TRỰC TIẾP] Phật đản 2024 - Phổ tế chúng sinh | Ngày 19/4/Giáp Thìn

Videos khác 🞄 26/5/2024

Phật đản 2024 - Phổ tế chúng sinh | Ngày 19/4/Giáp Thìn (tức ngày 26/5/2024). Kính mời quý Phật tử và nhân dân cùng đón xem chương trình.

Videos khác 🞄 26/5/2024

Phật đản 2024 - Phổ tế chúng sinh | Ngày 19/4/Giáp Thìn (tức ngày 26/5/2024). Kính mời quý Phật tử và nhân dân cùng đón xem chương trình.

🔴 [TRỰC TIẾP] Bạch lễ đặt bát cúng dường tháng 4/Giáp Thìn| Ngày 19/4/Giáp Thìn

Videos khác 🞄 26/5/2024

Bạch lễ đặt bát cúng dường tháng 4/Giáp Thìn| Ngày 19/4/Giáp Thìn. Kính mời quý Phật tử và nhân dân cùng đón xem chương trình!

Videos khác 🞄 26/5/2024

Bạch lễ đặt bát cúng dường tháng 4/Giáp Thìn| Ngày 19/4/Giáp Thìn. Kính mời quý Phật tử và nhân dân cùng đón xem chương trình!

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 12/4/Giáp Thìn

Videos khác 🞄 19/5/2024

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 12/4/Giáp Thìn. Kính mời quý Phật tử và nhân dân cùng đón xem chương trình!

Videos khác 🞄 19/5/2024

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 12/4/Giáp Thìn. Kính mời quý Phật tử và nhân dân cùng đón xem chương trình!

Cử chuông trống bát nhã - Kính mừng Đức Phật đản sinh, ngày 08/4/Giáp Thìn

Videos khác 🞄 15/5/2024

Cử chuông trống bát nhã - Kính mừng Đức Phật đản sinh, ngày 08/4/Giáp Thìn (tức ngày 15/5/2024). Kính mời quý Phật tử và nhân dân cùng đón xem!

Videos khác 🞄 15/5/2024

Cử chuông trống bát nhã - Kính mừng Đức Phật đản sinh, ngày 08/4/Giáp Thìn (tức ngày 15/5/2024). Kính mời quý Phật tử và nhân dân cùng đón xem!

Đêm văn nghệ kính mừng Đức Phật Đản sinh

Trực tuyến🞄 12/5/2024

Đêm văn nghệ kính mừng Đức Phật Đản sinh. Kính mời quý nhân dân và Phật tử cùng đón xem chương trình!

Trực tuyến 🞄 12/5/2024

Đêm văn nghệ kính mừng Đức Phật Đản sinh. Kính mời quý nhân dân và Phật tử cùng đón xem chương trình!

Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng PL.2568 - DL.2024 | Ngày 05/4/Giáp Thìn

Videos khác 🞄 12/5/2024

Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng PL.2568 - DL.2024 | Ngày 05/4/Giáp Thìn. Đăng ký kênh Youtube Chùa Ba Vàng để theo dõi các video mới nhất...

Videos khác 🞄 12/5/2024

Đại lễ Phật đản chùa Ba Vàng PL.2568 - DL.2024 | Ngày 05/4/Giáp Thìn. Đăng ký kênh Youtube Chùa Ba Vàng để theo dõi các video mới nhất...

Con em Phật tử đặt bát cúng dường chư Tăng | Ngày 05/5/2024

CLB La Hầu La🞄 05/5/2024

Con em Phật tử đặt bát cúng dường chư Tăng | Ngày 05/5/2024. Kính mời quý Phật tử và nhân dân cùng đón xem!

CLB La Hầu La 🞄 05/5/2024

Con em Phật tử đặt bát cúng dường chư Tăng | Ngày 05/5/2024. Kính mời quý Phật tử và nhân dân cùng đón xem!

Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Videos khác 🞄 23/4/2024

Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn | Ngày 15/3/Giáp Thìn (tức ngày 23/4/2024). Kính mời quý nhân dân, Phật tử cùng theo dõi video

Videos khác 🞄 23/4/2024

Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn | Ngày 15/3/Giáp Thìn (tức ngày 23/4/2024). Kính mời quý nhân dân, Phật tử cùng theo dõi video

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Videos khác 🞄 22/4/2024

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

Videos khác 🞄 22/4/2024

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/03/Giáp Thìn

VTC1: Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng tham gia khóa học phổ biến kiến thức về Quốc phòng An ninh

Videos khác 🞄 04/4/2024

Đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc: Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng tham dự lớp học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh

Videos khác 🞄 04/4/2024

Đáp ứng yêu cầu xây dựng, bảo vệ Tổ quốc: Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng tham dự lớp học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng, An ninh

Hướng về kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết bàn - Hình ảnh các nước trên thế giới cung rước Xá lợi Phật

Videos khác 🞄 25/3/2024

Hướng về kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết bàn - Hình ảnh các nước trên thế giới cung rước Xá lợi Phật. Kính mời quý nhân dân, Phật tử cùng theo dõi video

Videos khác 🞄 25/3/2024

Hướng về kỷ niệm ngày Đức Phật nhập Niết bàn - Hình ảnh các nước trên thế giới cung rước Xá lợi Phật. Kính mời quý nhân dân, Phật tử cùng theo dõi video

Dâng y, dâng hoa cúng dường - Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn (PL.2568 - DL.2024)

Videos khác 🞄 24/3/2024

Dâng y, dâng hoa cúng dường - Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn (PL.2568 - DL.2024), ngày 15/2/Giáp Thìn (tức ngày 24/3/2024)

Videos khác 🞄 24/3/2024

Dâng y, dâng hoa cúng dường - Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết bàn (PL.2568 - DL.2024), ngày 15/2/Giáp Thìn (tức ngày 24/3/2024)

Lễ sơ quy tháng 02/Giáp Thìn | Ngày 15/02/Giáp Thìn

Videos khác 🞄 24/3/2024

Lễ sơ quy tháng 02/Giáp Thìn | Ngày 15/02/Giáp Thìn (tức ngày 24/3/2024). Kính mời quý nhân dân, Phật tử cùng theo dõi video

Videos khác 🞄 24/3/2024

Lễ sơ quy tháng 02/Giáp Thìn | Ngày 15/02/Giáp Thìn (tức ngày 24/3/2024). Kính mời quý nhân dân, Phật tử cùng theo dõi video

?[Thông báo chương trình tu tập] Kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát - Lễ Ngũ Bách Danh

Tin tức🞄 23/3/2024

[Thông báo chương trình tu tập] Kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Lễ Ngũ Bách Danh - Sám hối nghiệp ѕáт ѕіnh năm Giáp Thìn)

Tin tức 🞄 23/3/2024

[Thông báo chương trình tu tập] Kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát (Lễ Ngũ Bách Danh - Sám hối nghiệp ѕáт ѕіnh năm Giáp Thìn)

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/02/Giáp Thìn

Videos khác 🞄 23/3/2024

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/02/Giáp Thìn (tức ngày 23/3/2024)

Videos khác 🞄 23/3/2024

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/02/Giáp Thìn (tức ngày 23/3/2024)

Xúc động lễ dâng hoa cúng dường xá lợi | Kỷ niệm ngày Đức Phật nhập nhập Niết bàn năm 2022

Videos khác 🞄 20/3/2024

Xúc động lễ dâng hoa cúng dường xá lợi - Kim thân Đức Phật nhân kỷ niệm ngày Đức Phật nhập nhập Niết bàn. Mời mọi người cùng theo dõi video

Videos khác 🞄 20/3/2024

Xúc động lễ dâng hoa cúng dường xá lợi - Kim thân Đức Phật nhân kỷ niệm ngày Đức Phật nhập nhập Niết bàn. Mời mọi người cùng theo dõi video

Trang nghiêm lễ đặt bát cúng dường kết đàn Dược Sư cầu an năm Giáp Thìn 2024 | Chùa Ba Vàng

Videos khác 🞄 11/3/2024

Trang nghiêm lễ đặt bát cúng dường kết đàn Dược Sư cầu an năm Giáp Thìn 2024 | Chùa Ba Vàng. Kính mời quý nhân dân, Phật tử cùng theo dõi video

Videos khác 🞄 11/3/2024

Trang nghiêm lễ đặt bát cúng dường kết đàn Dược Sư cầu an năm Giáp Thìn 2024 | Chùa Ba Vàng. Kính mời quý nhân dân, Phật tử cùng theo dõi video

Phóng sinh đầu tháng 2/Giáp Thìn

Videos khác 🞄 10/3/2024

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi lễ phóng sinh.

Videos khác 🞄 10/3/2024

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi lễ phóng sinh.