trực tuyến
Phật đản 2023 - Phổ tế chúng sinh | Chùa Ba Vàng, ngày 18/4/Quý Mão

Thứ Sáu, 09/6/2023

tức 22/4 Quý Mão

Cơn mưa mùa hạ và điều kỳ diệu trong trai đàn chẩn tế tháng 5 | Khóa tu mùa hè Chùa Ba Vàng 2022

Chia sẻ :

23/6/2022

Chia sẻ :

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Cơn mưa 2 phút đặc biệt ở Minh Hóa Quảng Bình kính mừng lễ Phật đản 2023

Videos khác 🞄 08/6/2023

Trưa ngày 16/4/Quý Mão, nhiệt độ ghi nhận tại địa bàn huyện Minh Hóa lên đến gần 40 độ C nhưng đến 4 giờ chiều cùng ngày, những đám mây bắt đầu kéo đến. Khi đoàn diễu hành bắt đầu khởi hành ra khỏi hội trường thì trời rắc những hạt mưa vi diệu trong khoảng 2 phút như chư Thiên đón mừng đoàn rước xe hoa kính mừng Đức Phật đản sinh tại Minh Hóa.

Videos khác 🞄 08/6/2023

Trưa ngày 16/4/Quý Mão, nhiệt độ ghi nhận tại địa bàn huyện Minh Hóa lên đến gần 40 độ C nhưng đến 4 giờ chiều cùng ngày, những đám mây bắt đầu kéo đến. Khi đoàn diễu hành bắt đầu khởi hành ra khỏi hội trường thì trời rắc những hạt mưa vi diệu trong khoảng 2 phút như chư Thiên đón mừng đoàn rước xe hoa kính mừng Đức Phật đản sinh tại Minh Hóa.

Phật đản 2023 - Phổ tế chúng sinh | Chùa Ba Vàng, ngày 18/4/Quý Mão

Videos khác 🞄 05/6/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Videos khác 🞄 05/6/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Bạch lễ đặt bát cúng dường nhân mùa Phật đản năm Quý Mão

Videos khác 🞄 05/6/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Videos khác 🞄 05/6/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 12/4/Quý Mão (tức ngày 30/5/2023)

Videos khác 🞄 30/5/2023

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 12/4/Quý Mão (tức ngày 30/5/2023)

Videos khác 🞄 30/5/2023

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 12/4/Quý Mão (tức ngày 30/5/2023)

Cảm xúc đặc biệt của tuổi trẻ khi đón đại lễ Phật đản 2023 tại Nhà Lớn

Videos khác 🞄 29/5/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Videos khác 🞄 29/5/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Truyền đăng - Cúng dường Đức Phật đản sinh (PL.2567 - DL.2023)

Videos khác 🞄 21/5/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Videos khác 🞄 21/5/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Đêm văn nghệ kính mừng Đức Phật đản sinh PL.2567 - DL.2023 | Ngày 02/4/Quý Mão

Videos khác 🞄 20/5/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Videos khác 🞄 20/5/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Chư tôn đức Tăng Quốc tế tặng quà, cúng dường cho chư tôn đức Tăng GHPGVN

Videos khác 🞄 20/5/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Videos khác 🞄 20/5/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 29/3/Quý Mão

Videos khác 🞄 18/5/2023

Kính mời quý Phật tử theo dõi chương trình lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng

Videos khác 🞄 18/5/2023

Kính mời quý Phật tử theo dõi chương trình lễ cầu siêu tại chùa Ba Vàng

Bật mí 'thời trang' chuẩn bị về nhà lớn Ba Vàng đón Tết Phật Đản của các Phật tử từ khắp muôn nơi

Videos khác 🞄 17/5/2023

Bật mí "thời trang" chuẩn bị về nhà lớn Ba Vàng đón Tết Phật Đản của các Phật tử từ khắp muôn nơi

Videos khác 🞄 17/5/2023

Bật mí "thời trang" chuẩn bị về nhà lớn Ba Vàng đón Tết Phật Đản của các Phật tử từ khắp muôn nơi

Đàn chẩn tế tháng 3/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 15/3/Quý Mão

Videos khác 🞄 04/5/2023

Đàn chẩn tế tháng 3/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 15/3/Quý Mão

Videos khác 🞄 04/5/2023

Đàn chẩn tế tháng 3/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 15/3/Quý Mão

Bạch lễ đặt bát cúng dường rằm tháng 3/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 15/3/Quý Mão

Videos khác 🞄 04/5/2023

Bạch lễ đặt bát cúng dường rằm tháng 3/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 15/3/Quý Mão

Videos khác 🞄 04/5/2023

Bạch lễ đặt bát cúng dường rằm tháng 3/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 15/3/Quý Mão

Thời khóa xả giới Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, 09/3/Quý Mão

Videos khác 🞄 28/4/2023

Thời khóa xả giới Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, 09/3/Quý Mão

Videos khác 🞄 28/4/2023

Thời khóa xả giới Bát quan trai | Chùa Ba Vàng, 09/3/Quý Mão

Đêm văn nghệ: Bình bát phước - Bát cháo thiu của người ăn mày | 08/3/Quý Mão

Trực tuyến🞄 27/4/2023

Mời quý phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Trực tuyến 🞄 27/4/2023

Mời quý phật tử và các bạn cùng theo dõi video.