trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
đại trai đàn chẩn tế - các bài viết về đại trai đàn chẩn tế, tin tức đại trai đàn chẩn tế

Hàng trăm đồ vật thực trong đàn chẩn tế gieo duyên Bồ Đề cho chúng sinh được bày trí đẹp mắt tại chùa Ba Vàng

Hàng trăm loại vật phẩm được bày trí trên gần 20 bàn cúng thí: những khối bánh được tạo hình tháp, hình quả thông lạ mắt,...

Hàng trăm đồ vật thực trong đàn chẩn tế gieo duyên Bồ Đề cho chúng sinh được bày trí đẹp mắt tại chùa Ba Vàng

Hàng trăm đồ vật thực trong đàn chẩn tế gieo duyên Bồ Đề cho chúng sinh được bày trí đẹp mắt tại chùa Ba Vàng

Hàng trăm loại vật phẩm được bày trí trên gần 20 bàn cúng thí: những khối bánh được tạo hình tháp, hình quả thông lạ mắt,...

30/7/2021

723 Lượt xem