trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
đàn chẩn tế - các bài viết về đàn chẩn tế, tin tức đàn chẩn tế

Chùa Ba Vàng thiết lập trai đàn chẩn tế làm lợi ích cho các chúng sinh theo lời Phật dạy

Với mong muốn làm lợi ích cho các chúng sinh trong cõi tâm linh, được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, tối ngày 15/11/Nhâm Dần (tức 08/12/2022)

Chùa Ba Vàng thiết lập trai đàn chẩn tế làm lợi ích cho các chúng sinh theo lời Phật dạy

Chùa Ba Vàng thiết lập trai đàn chẩn tế làm lợi ích cho các chúng sinh theo lời Phật dạy

Với mong muốn làm lợi ích cho các chúng sinh trong cõi tâm linh, được sự hứa khả trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, tối ngày 15/11/Nhâm Dần (tức 08/12/2022)

09/12/2022

91 Lượt xem

Đàn chẩn tế nhân mùa An cư 2022 | Chùa Ba Vàng, ngày 15/5/Nhâm Dần (tức 13/6/2022)

Đàn chẩn tế nhân mùa An cư 2022 | Chùa Ba Vàng, ngày 15/5/Nhâm Dần (tức 13/6/2022)

Trực tuyến🞄 13/6/2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Phật đản 2022 - Phổ tế chúng sinh | Chùa Ba Vàng, ngày 15/4/Nhâm Dần (tức 15/5/2022)

Phật đản 2022 - Phổ tế chúng sinh | Chùa Ba Vàng, ngày 15/4/Nhâm Dần (tức 15/5/2022)

Trực tuyến🞄 15/5/2022

Phật đản 2022 - Phổ tế chúng sinh | Chùa Ba Vàng, ngày 15/4/Nhâm Dần (tức 15/5/2022). Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Chùa Ba Vàng lập đàn chẩn tế gieo duyên Bồ đề cho chúng sinh

Chùa Ba Vàng lập đàn chẩn tế gieo duyên Bồ đề cho chúng sinh

Thư viện ảnh🞄 30/7/2021

Với tâm kính tín Tam Bảo, mong muốn được thực hành hạnh nguyện Bồ Đề, tối ngày 18/6/Tân Sửu, được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã thỉnh cầu chư Tăng tác lễ khai đàn chẩn tế cho các chúng sinh trong cõi tâm linh.