trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
đăng ký lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng - các bài viết về đăng ký lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng, tin tức đăng ký lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng

Hướng dẫn đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng

Mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn về cách thức đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng nhé.

Hướng dẫn đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng

Hướng dẫn đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng

Mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn về cách thức đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng nhé.

13/4/2022

1433 Lượt xem