trực tuyến
Ngày 7 - Tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm | Ngày 15/01/Giáp Thìn

Thứ Tư, 28/02/2024

tức 19/1 Giáp Thìn
Đất tổ linh thiêng - các bài viết về Đất tổ linh thiêng, tin tức Đất tổ linh thiêng

(Mới nhất) Bài hát: Đất Tổ linh thiêng

Đất tổ linh thiêng, Uông Bí Quảng Ninh, nối dõi dòng thiền Ca Diếp Tổ Sư. Việt Nam Phật tổ Trần Nhân Tông - vị vua anh minh nơi chính Pháp Phật Đà, trị quốc an dân. Dẹp loạn xâm lăng, giữ yên bờ cõi, ngôi vàng hiển vinh

(Mới nhất) Bài hát: Đất Tổ linh thiêng

(Mới nhất) Bài hát: Đất Tổ linh thiêng

Đất tổ linh thiêng, Uông Bí Quảng Ninh, nối dõi dòng thiền Ca Diếp Tổ Sư. Việt Nam Phật tổ Trần Nhân Tông - vị vua anh minh nơi chính Pháp Phật Đà, trị quốc an dân. Dẹp loạn xâm lăng, giữ yên bờ cõi, ngôi vàng hiển vinh

03/01/2022

93 Lượt xem