trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 15 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Thứ Năm, 18/8/2022

tức 21/7 Nhâm Dần

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
(Mới nhất) Bài hát: Đất Tổ linh thiêng

03/01/2022

93 Lượt xem

Bài hát: Đất Tổ linh thiêng (bản phối khí mới)
Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Sáng tác nhạc và thể hiện : Nhạc sĩ Xuân Trí
Lời bài hát:
"Trần Nhân Tông, Pháp Loa, Huyền Quang, Tuệ Bích Phổ Giác.
Nối dòng thiền đầu đà Ca Diếp tổ sư
Đất tổ linh thiêng, Uông Bí Quảng Ninh, nối dõi dòng thiền Ca Diếp Tổ Sư
Việt Nam Phật tổ Trần Nhân Tông - vị vua anh minh nơi chính Pháp Phật Đà, trị quốc an dân."
"Dẹp loạn xâm lăng, giữ yên bờ cõi, ngôi vàng hiển vinh,
bình trị thiên hạ; rời bỏ hoàng thành,
ẩn danh núi Yên Tử, đầu đà an tu,
đắc thành đạo quả, nối dõi dòng thiền
nối dõi dòng thiền - Sư tổ Trúc Lâm.

Ngàn năm, ngàn năm trụ vì đất Tổ Uông Bí, Quảng Ninh;
nguồn gốc nhân sinh, Phật Pháp thịnh hưng;
nối dõi dòng thiền đất Tổ linh thiêng;
Pháp Loa, Huyền Quang, Tuệ Bích Phổ Giác truyền hạnh đầu đà - đầu đà Ca Diếp tổ sư.
Đất Tổ linh thiêng - Yên Tử, Thành Đẳng, Uông Bí, Quảng Ninh. Đất Tổ linh thiêng."