trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
địa ngục - các bài viết về địa ngục, tin tức địa ngục

Địa ngục là gì? Tại sao lại có địa ngục?

Con có một câu hỏi xin Thầy giải đáp giúp con. Câu hỏi là: Địa ngục là gì? Tại sao lại có địa ngục? Có 18 tầng địa ngục không?

Địa ngục là gì? Tại sao lại có địa ngục?

Địa ngục là gì? Tại sao lại có địa ngục?

Con có một câu hỏi xin Thầy giải đáp giúp con. Câu hỏi là: Địa ngục là gì? Tại sao lại có địa ngục? Có 18 tầng địa ngục không?

20/9/2021

57 Lượt xem

Sự thật về thân xác trong địa ngục

Sự thật về thân xác trong địa ngục

Phật Pháp ứng dụng🞄 16/7/2021

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video "Sự thật về thân xác trong địa ngục" ngay sau đây!

Để không bị đọa địa ngục phải làm gì?

Để không bị đọa địa ngục phải làm gì?

Phật Pháp ứng dụng🞄 01/7/2021

Địa ngục là 1 trong 6 cảnh giới có thật thuộc cõi Dục giới chúng ta đang sống. Những người khi sống chỉ làm ác không ưa việc thiện sẽ có nhân phải vào địa ngục. Vậy, phải sống làm sao để khi chết không bị đọa địa ngục?