trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Để không bị đọa địa ngục phải làm gì?

01/7/2021

76 Lượt xem

Địa ngục là 1 trong 6 cảnh giới có thật thuộc cõi Dục giới chúng ta đang sống. Những người khi sống chỉ làm ác không ưa việc thiện sẽ có nhân phải vào địa ngục.
Các hình phạt của tội nhân ở đây được ghi chép rất chi tiết trong kinh điển của đạo Phật với những cực hình thống khổ, vô cùng đau đớn.
Vậy, phải sống làm sao để khi chết không bị đọa địa ngục?
Kính mời quý vị cùng theo dõi video "Để không bị đọa địa ngục phải làm gì?" do Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng dưới đây!

Video tiếp theo