trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
Đức Phật Nhiên Đăng - các bài viết về Đức Phật Nhiên Đăng, tin tức Đức Phật Nhiên Đăng

Những đóa hoa sen và lời đại nguyện trong tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca với Đức Phật Nhiên Đăng

Đức Phật đản sinh là một sự kiện trọng đại và hy hữu. Vậy trước khi đản sinh xuống cõi Ta Bà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Nhân duyên gì Ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký?...

Những đóa hoa sen và lời đại nguyện trong tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca với Đức Phật Nhiên Đăng

Những đóa hoa sen và lời đại nguyện trong tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca với Đức Phật Nhiên Đăng

Đức Phật đản sinh là một sự kiện trọng đại và hy hữu. Vậy trước khi đản sinh xuống cõi Ta Bà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Nhân duyên gì Ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký?...

08/5/2021

59 Lượt xem