trực tuyến
[Ngày 4] Tụng kinh kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân, ngày 15/6/Tân Sửu

Chủ Nhật, 25/7/2021

tức 16/6 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Những đóa hoa sen và lời đại nguyện trong tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca với Đức Phật Nhiên Đăng

08/5/2021

59 Lượt xem

Đức Phật đản sinh là một sự kiện trọng đại và hy hữu. Bởi Đức Phật là bậc tối tôn quý, là bậc toàn diện, toàn mỹ nhất, không một ai trên thế gian này sánh bằng. Chính vì Ngài là một con người đặc biệt như thế nên tìm hiểu về cuộc đời Ngài, chúng ta có thể rút ra được rất nhiều bài học quý báu.
Vậy trước khi đản sinh xuống cõi Ta Bà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Nhân duyên gì Ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký?
Kính mời quý vị cùng lắng nghe lời giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video dưới đây!