trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
Học tập - các bài viết về Học tập, tin tức Học tập

Pháp thoại: Học tập tốt để có tương lai tốt

Để có sự nghiệp tốt, tương lai tốt thì chúng ta cần phải học tập. Các bạn trẻ nhận thức được rằng việc học là việc cần thiết để có thể sinh trưởng trí tuệ.

Pháp thoại: Học tập tốt để có tương lai tốt

Pháp thoại: Học tập tốt để có tương lai tốt

Để có sự nghiệp tốt, tương lai tốt thì chúng ta cần phải học tập. Các bạn trẻ nhận thức được rằng việc học là việc cần thiết để có thể sinh trưởng trí tuệ.

18/6/2019

2 Lượt xem