trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Ba, 03/10/2023

tức 19/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Pháp thoại: Học tập tốt để có tương lai tốt

18/6/2019

2 Lượt xem

Ngày 12 tháng 6 năm 2018, Đại đức Thích Trúc Bảo Thành đã chia sẻ với các bạn khóa sinh trong Khóa tu mùa hè năm 2018 với chủ đề Học tập tốt để có tương lai tốt. Qua buổi chia sẻ, các bạn khóa sinh đã hiểu rõ hơn rằng để có một sự nghiệp tốt, một tương lai tốt thì chúng ta cần phải học tập tốt. Các bạn trẻ nhận thức được rằng việc học là việc không dừng nghỉ để có thể sinh trưởng trí tuệ. Thêm vào đó, các bạn biết được thêm rằng học Phật Pháp là hạnh phúc.

Video tiếp theo