trực tuyến
Tụng kinh Dược Sư cầu an - Ngày 1, thời khóa tối | Ngày 09/01/Quý Mão

Thứ Ba, 31/01/2023

tức 10/1 Quý Mão

Không thể bỏ lỡ 7 điều đặc biệt trong Lễ Vu Lan Báo Hiếu năm 2022 tại chùa Ba Vàng

05/8/2022

Chia sẻ :

Cùng chúng tôi điểm qua chuỗi chương trình “Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên” (PL.2566 - DL.2022) vào...

05/8/2022

Chia sẻ :

Tháng 7 - mùa hiếu hạnh về, bạn mong muốn được vun bồi tấm lòng thơm thảo, hay làm các việc phúc thiện hồi hướng báo đền ân đức của ông bà, cha mẹ,... còn ở hiện đời, đã quá vãng? 

Vậy hãy cùng chúng tôi điểm qua chuỗi chương trình “Lễ Vu Lan Báo Hiếu - Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên” (PL.2566 - DL.2022) vào Thứ 7, Chủ nhật - ngày 09 - 10/7/Nhâm Dần (tức 06 - 07/8/2022) được tổ chức tại chùa Ba Vàng. 

Dưới đây là chương trình với những thông tin không thể bỏ lỡ…

thong-bao-chuong-trinh-vu-lan

1. Lễ đặt bát cúng dường Tam Bảo - Cầu phúc mẹ cha

– Thời gian: 11h00 ngày 09/7/Nhâm Dần (tức 06/8/2022).

– Địa điểm: Sân Chính Điện 

Trong kinh Vu Lan, Đức Phật dạy rằng:

“Ngày Rằm tháng Bảy mỗi năm,

Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền.

Lễ cứu tế chí thành sắp đặt,

Ngỏ cúng dường chư Phật, chư Tăng. 

Ấy là báo đáp thù ân,

Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu”.

Noi gương đức Đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, nhân mùa Vu Lan, không giống với những lần trước, lần này, cha mẹ của các Phật tử sẽ có nhân duyên được tham dự Lễ đặt bát cúng dường Tam Bảo. Đây là nhân duyên thù thắng để gieo duyên lành cho cha mẹ nơi phước điền Tam Bảo, từ công đức này hồi hướng đến cửu huyền thất tổ quá vãng và cha mẹ hiện tiền cũng được thân an tâm lạc, vạn sự kiết tường, như ý, biết nương nơi Tam Bảo tu hành theo chính đạo.

Phật tử cung kính sớt bát cúng dường mùa Vu Lan (ảnh minh họa)

Phật tử cung kính sớt bát cúng dường mùa Vu Lan (ảnh minh họa)

2. Lễ quy y - Cầu an cho cha mẹ

– Thời gian: 16h00 ngày 09/7/Nhâm Dần (tức 06/8/2022).

– Địa điểm: Chính Điện 

Đối với mỗi người con, ngoài việc chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ đầy đủ, chúng ta còn cần phải báo hiếu cha mẹ trên cả phương diện tinh thần mới trọn vẹn. 

Nếu cha mẹ là người không có đức tin nơi Tam Bảo, tin vào ngoại đạo tà giáo, những người con cần tạo mọi nhân duyên để cha mẹ khởi được lòng tin nơi Tam Bảo, hiểu được thế nào là Quy Y Tam Bảo, hướng dẫn cha mẹ Quy y Tam Bảo, tu tập thiện nghiệp, thọ trì giới Pháp của Phật. Đó là phúc lành lớn lao đem lại lợi ích thù thắng cho cha mẹ mà người con nào cũng cần thực hiện. Hiểu được điều này, trong Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu, chùa Ba Vàng sẽ tổ chức chương trình Quy y - Cầu an cho cha mẹ.  

Quy y Tam Bảo là nhân duyên để những người con kết nối cha mẹ vào biển Phật Pháp nhiệm màu (ảnh năm 2019)

Quy y Tam Bảo là nhân duyên để những người con kết nối cha mẹ vào biển Phật Pháp nhiệm màu (ảnh năm 2019)

3. Đêm văn nghệ tri ân - Nỗi lòng cha mẹ

– Thời gian: 19h30 ngày 09/7/Nhâm Dần (tức 06/8/2022).

– Địa điểm: Đại Giảng Đường tầng 1 

Chùa Ba Vàng tổ chức đêm văn nghệ tri ân - Nỗi lòng cha mẹ với nhiều bài hát thuộc chủ đề Vu Lan sẽ được biểu diễn trong đêm văn nghệ. Đây là những bài hát được chính các Phật tử chùa Ba Vàng sáng tác, vô cùng ý nghĩa, khơi dậy lòng tri ân và sự biết ơn đến cha mẹ, để lại trong lòng những người con sự thổn thức.

Những tiết mục xúc động sẽ được biểu diễn trong đêm văn nghệ Vu Lan (ảnh năm 2021)

Những tiết mục xúc động sẽ được biểu diễn trong đêm văn nghệ Vu Lan (ảnh năm 2021)

Đặc biệt, để trực tiếp bày tỏ lòng kính ơn, chương trình Lễ rửa chân cho cha mẹ sẽ giúp những người con thấu hiểu được phần nào nỗi vất vả qua đôi bàn chân chai sần của mẹ cha. Bên cạnh đó, những người con còn được trao món quà tri ân lên đấng sinh thành của mình để bày tỏ tấm lòng thơm thảo lên cha mẹ. Chương trình hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện ấn tượng nhất trong chuỗi sự kiện mùa Vu Lan tại chùa Ba Vàng năm nay.

Phật tử đảnh lễ tri ân cha mẹ trong Lễ rửa chân (ảnh năm 2017)

Phật tử đảnh lễ tri ân cha mẹ trong Lễ rửa chân (ảnh năm 2017)

4. Truyền Bát quan trai giới

–  Thời gian: 7h30 ngày 10/7/Nhâm Dần (tức 07/8/2022).

–  Địa điểm: Chính Điện

Trong kinh Đức Phật dạy: “Công đức tu tập trai giới là không thể nghĩ bàn, tất cả mọi tội ác đều bị tiêu diệt. Người nào thọ trì Bát quan trai giới, người ấy sẽ được niềm vui vô lượng của cõi người và cõi trời. Chính người đó đang dùng chuỗi ngọc anh lạc của Vô thượng Bồ đề để trang nghiêm tự thân, vì vậy mà họ thành đạt vô lượng công đức”.

Hiểu được lợi ích to lớn của việc tu tập Bát quan trai giới, các Phật tử và nhân dân thập phương sẽ được thọ nhận giới Bát quan trai tu tập 1 ngày 1 đêm. Từ đó chúng ta có thể hồi hướng công đức phúc lành đến cha mẹ, gia tiên tiền tổ như một sự báo hiếu, đem lại nhiều lợi ích nhân mùa Vu Lan.

Chư Tăng niêm hương bạch Phật trước khi vào buổi truyền Giới bát quan trai

Chư Tăng niêm hương bạch Phật trước khi vào buổi truyền Giới bát quan trai

5. Lễ Vu Lan Báo Hiếu

–  Thời gian: 8h30 ngày 10/7/Nhâm Dần (tức 07/8/2022).

–  Địa điểm: Chính Điện

Lễ Vu Lan Báo Hiếu được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Chư Tăng, Ni, Phật tử dâng lời sám hối, tri ân Sư Phụ, cha mẹ mùa Vu Lan; tụng Kinh, lễ Phật; các Phật tử dâng phẩm vật cúng dường lên Tam Bảo;...

Chư Tăng niêm hương bạch Phật trong không khí trang nghiêm (Ảnh năm 2021)

Chư Tăng niêm hương bạch Phật trong không khí trang nghiêm (Ảnh năm 2021)

Chứng minh cho tâm thành của những người con Phật, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh sẽ hoan hỷ nạp thọ và hồi hướng phước báu từ sự cúng dường này cho cha mẹ hiện tiền của Phật tử được phúc thọ tăng long, biết nương nơi Tam Bảo tu theo chính đạo và cửu huyền thất tổ, cha mẹ nhiều đời, nhiều kiếp cũng sớm xa rời đường dữ, sinh về cõi lành.

Phật tử dâng vật phẩm cúng dường lên Tam Bảo (ảnh năm 2021)

Phật tử dâng vật phẩm cúng dường lên Tam Bảo (ảnh năm 2021)

6. Trai đàn chẩn tế Phả độ gia tiên

– Thời gian: 14h30 ngày 10/7/Nhâm Dần (tức 07/8/2022).

– Địa điểm: Sân Chính Điện

Lễ Trai đàn chẩn tế phả độ gia tiên để mọi người được thực hành cúng lễ theo lời Phật dạy, hồi hướng phúc báu đến cho các chúng trong cõi tâm linh, đặc biệt là cha mẹ, gia tiên tiền tổ quá vãng từ kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại,...

Trong đàn Chẩn tế, nương oai lực Tam Bảo, oai đức của chư Tăng và phúc báu từ sự cúng dường của các Phật tử, các vong linh được thỉnh mời về đàn tràng sẽ thọ nhận phần phúc báu cúng dường của tín chủ, nghe kinh thính Pháp…Từ đó, các chúng được khai thị giác ngộ và có nhân duyên được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.

Đàn lễ chẩn tế tố hảo, trang nghiêm trong đêm Cầu siêu phả độ gia tiên (ảnh năm 2021)

Đàn lễ chẩn tế tố hảo, trang nghiêm trong đêm Cầu siêu phả độ gia tiên (ảnh năm 2021)

7. Thính Pháp

– Thời gian: 19h30 ngày 10/7/Nhâm Dần (tức 07/8/2022).

– Địa điểm: Chính Điện

Các Phật tử và nhân dân thập phương sẽ được lắng nghe những lời Pháp nhũ quý báu từ trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh về Vu Lan, hiếu đạo. Từ đó, mỗi chúng ta sẽ có cho mình những tư lương tốt đẹp trở thành những người con hiếu nghĩa vẹn tròn theo đúng lời Phật dạy.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh ban bố những lời Pháp nhũ quý báu cho nhân dân, Phật tử

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh ban bố những lời Pháp nhũ quý báu cho nhân dân, Phật tử

Các chương trình trong Lễ Vu Lan Báo Hiếu -  Cầu Siêu Phả Độ Gia Tiên năm 2022 tại chùa Ba Vàng sẽ được diễn ra trực tiếp và phát trực tuyến trên các trang truyền thông:

- YouTube: Chua Ba Vang, Thầy Thích Trúc Thái Minh

- Facebook: Chùa Ba Vàng, Thầy Thích Trúc Thái Minh, Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán 

- Website: chuabavang.com

Kính mời quý vị và các bạn cùng hướng tâm theo dõi. Kính chúc quý Phật tử và các bạn một mùa Vu Lan an lạc, luôn ghi nhớ: “Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”.

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Hân hoan Lễ khai hội xuân chùa Ba Vàng - Xuân Quý Mão 2023

Hoạt động Phật sự🞄 29/01/2023

Trên tinh thần Phật Pháp đồng hành cùng dân tộc, TP Uông Bí kết hợp với chùa Ba Vàng long trọng tổ chức “Lễ khai hội xuân và khai đàn Dược Sư cầu quốc thái dân an - Xuân Quý Mão 2023”.

Hoạt động Phật sự 🞄 29/01/2023

Trên tinh thần Phật Pháp đồng hành cùng dân tộc, TP Uông Bí kết hợp với chùa Ba Vàng long trọng tổ chức “Lễ khai hội xuân và khai đàn Dược Sư cầu quốc thái dân an - Xuân Quý Mão 2023”.

Tu tập bát quan trai giới - tích lũy công đức đầu năm mới

Hoạt động Phật sự🞄 29/01/2023

Ngày 08 tháng Giêng năm Quý Mão, đông đảo nhân dân, Phật tử thập phương đã về chùa Ba Vàng, một lòng tha thiết hướng về Tam Bảo, cầu thỉnh chư Tăng truyền trao bát quan trai giới một ngày một đêm thanh tịnh

Hoạt động Phật sự 🞄 29/01/2023

Ngày 08 tháng Giêng năm Quý Mão, đông đảo nhân dân, Phật tử thập phương đã về chùa Ba Vàng, một lòng tha thiết hướng về Tam Bảo, cầu thỉnh chư Tăng truyền trao bát quan trai giới một ngày một đêm thanh tịnh

Nguyện cầu quý nhân dân, Phật tử thập phương được mọi sự cát tường

Hoạt động Phật sự🞄 29/01/2023

Với mong muốn mọi người được biết đến lời Phật dạy để thực hành và đạt nhiều lợi ích tốt đẹp, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng tụng các bài kinh Phật vào các buổi tối của năm mới Quý Mão.

Hoạt động Phật sự 🞄 29/01/2023

Với mong muốn mọi người được biết đến lời Phật dạy để thực hành và đạt nhiều lợi ích tốt đẹp, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chư Tăng chùa Ba Vàng tụng các bài kinh Phật vào các buổi tối của năm mới Quý Mão.

Hàng vạn suất cơm chay miễn phí ấm tình yêu thương

Tin tức khác🞄 28/01/2023

Với mong muốn cho nhân dân, du khách tham quan vãng cảnh chùa được vui vẻ, đảm bảo sức khỏe, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh... đã chỉ dạy CLB Cúc Vàng chuẩn bị hàng vạn suất cơm chay miễn phí để phục vụ cho bà con nhân dân về chùa dịp đầu xuân.

Tin tức khác 🞄 28/01/2023

Với mong muốn cho nhân dân, du khách tham quan vãng cảnh chùa được vui vẻ, đảm bảo sức khỏe, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh... đã chỉ dạy CLB Cúc Vàng chuẩn bị hàng vạn suất cơm chay miễn phí để phục vụ cho bà con nhân dân về chùa dịp đầu xuân.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng thăm và chúc Tết khánh tuế hai cụ thân sinh của Sư Phụ

Hoạt động Phật sự🞄 27/01/2023

Với tấm lòng tri ân và báo ân, ngày 26/01/2023 vừa qua, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã về làng Sen, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh để chúc Tết hai cụ.

Hoạt động Phật sự 🞄 27/01/2023

Với tấm lòng tri ân và báo ân, ngày 26/01/2023 vừa qua, chư Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng đã về làng Sen, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh để chúc Tết hai cụ.

Ba Vàng ngày mùng 5 tết

Tin tức khác🞄 26/01/2023

Thế là đã mùng 5 tết rồi, không khí tết đang ngập tràn khắp mọi miền Tổ Quốc. Ai ai cũng diện trên mình những bộ váy áo thật đẹp, trang điểm bằng những nụ cười thật tươi tắn trên môi

Tin tức khác 🞄 26/01/2023

Thế là đã mùng 5 tết rồi, không khí tết đang ngập tràn khắp mọi miền Tổ Quốc. Ai ai cũng diện trên mình những bộ váy áo thật đẹp, trang điểm bằng những nụ cười thật tươi tắn trên môi

Cầu nguyện một năm mới bình an

Tin tức khác🞄 25/01/2023

Được biết đến là một chốn linh thiêng nổi tiếng, chùa Ba Vàng đầu năm thu hút rất đông bà con thập phương về chùa du xuân, lễ Phật.

Tin tức khác 🞄 25/01/2023

Được biết đến là một chốn linh thiêng nổi tiếng, chùa Ba Vàng đầu năm thu hút rất đông bà con thập phương về chùa du xuân, lễ Phật.

Không gian đặc biệt giới thiệu về đời sống tu tập trong rừng của chư Tăng chùa Ba Vàng

Tin tức khác🞄 25/01/2023

Nhiều Phật tử và du khách thập phương đã không khỏi ấn tượng với khu vực giới thiệu về đời sống tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng mang tên “Tu sĩ và núi rừng” nằm phía trong dãy hành lang La Hán

Tin tức khác 🞄 25/01/2023

Nhiều Phật tử và du khách thập phương đã không khỏi ấn tượng với khu vực giới thiệu về đời sống tu tập của chư Tăng chùa Ba Vàng mang tên “Tu sĩ và núi rừng” nằm phía trong dãy hành lang La Hán

Tri ân người khai sáng tâm đạo - Lễ khánh tuế Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh Xuân Quý Mão 2023

Hoạt động Phật sự🞄 24/01/2023

Ngày đầu năm mới, toàn thể Tăng Ni, Phật tử tại chùa Ba Vàng đã vân tập về ngôi Đại Hùng Bảo Điện xin được dâng lời khánh tuế đầu năm mới lên Sư Phụ

Hoạt động Phật sự 🞄 24/01/2023

Ngày đầu năm mới, toàn thể Tăng Ni, Phật tử tại chùa Ba Vàng đã vân tập về ngôi Đại Hùng Bảo Điện xin được dâng lời khánh tuế đầu năm mới lên Sư Phụ

Mùng 3 Tết Quý Mão - Tu bồi cội phúc đầu năm

Hoạt động Phật sự🞄 24/01/2023

Với mong muốn gieo trồng phước báu nơi Tam Bảo, các thành viên trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng cùng nhân dân, Phật tử thập phương đã chuẩn bị vật thực, cầu thỉnh được đặt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự 🞄 24/01/2023

Với mong muốn gieo trồng phước báu nơi Tam Bảo, các thành viên trong CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng cùng nhân dân, Phật tử thập phương đã chuẩn bị vật thực, cầu thỉnh được đặt bát cúng dường chư Tăng chùa Ba Vàng

Những hình ảnh đáng nhớ trong đêm giao thừa chào xuân Quý Mão 2023 tại chùa Ba Vàng

Hoạt động Phật sự🞄 23/01/2023

Đêm đón giao thừa tại chùa Ba Vàng diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc và ý nghĩa như: Lễ sám hối cuối năm; lễ tạ Pháp; gameshow vui xuân cùng Phật Pháp; cúng Tổ và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Hoạt động Phật sự 🞄 23/01/2023

Đêm đón giao thừa tại chùa Ba Vàng diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc và ý nghĩa như: Lễ sám hối cuối năm; lễ tạ Pháp; gameshow vui xuân cùng Phật Pháp; cúng Tổ và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tổng kết hoạt động Phật sự năm 2022 của chùa Ba Vàng và phương hướng phát triển năm 2023

Hoạt động Phật sự🞄 23/01/2023

Được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng tổ chức buổi “Tổng kết công tác Phật sự chùa Ba Vàng năm 2022”

Hoạt động Phật sự 🞄 23/01/2023

Được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng tổ chức buổi “Tổng kết công tác Phật sự chùa Ba Vàng năm 2022”

Dọn chùa đón Tết

Hoạt động Phật sự🞄 21/01/2023

Trên tiêu chí năm mới chùa khang trang, sạch đẹp, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử đã cùng nhau lau dọn, vệ sinh xung quanh bổn tự.

Hoạt động Phật sự 🞄 21/01/2023

Trên tiêu chí năm mới chùa khang trang, sạch đẹp, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử đã cùng nhau lau dọn, vệ sinh xung quanh bổn tự.

Xách ba lô lên và về “ngôi nhà chung” Ba Vàng dịp Tết này nhé!

Tin tức khác🞄 21/01/2023

Năm nay, ngôi chùa được trang hoàng với những khu tiểu cảnh mới lạ và độc đáo như: Khu vườn thiền; giàn điều ước lung linh sắc màu; khu Phật Phụ...

Tin tức khác 🞄 21/01/2023

Năm nay, ngôi chùa được trang hoàng với những khu tiểu cảnh mới lạ và độc đáo như: Khu vườn thiền; giàn điều ước lung linh sắc màu; khu Phật Phụ...

Gieo yêu thương đến khắp muôn nơi - chùa Ba Vàng chung tay chăm lo Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn

An sinh xã hội🞄 20/01/2023

Chùa Ba Vàng có nhiều hoạt động chung tay cùng các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm chăm lo đời sống cho người nghèo, các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và đón Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp.

An sinh xã hội 🞄 20/01/2023

Chùa Ba Vàng có nhiều hoạt động chung tay cùng các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm chăm lo đời sống cho người nghèo, các đối tượng chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và đón Tết cổ truyền vui tươi, ấm áp.

27.12.Nhâm Dần - 3 ngày nữa thôi là Tết!

Hoạt động Phật sự🞄 20/01/2023

Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là cả chùa lo đón Tết, biết bao kế hoạch đều phải họp bàn, rồi khẩn trương thực hiện để kịp hoàn thành đúng tiến độ.

Hoạt động Phật sự 🞄 20/01/2023

Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là cả chùa lo đón Tết, biết bao kế hoạch đều phải họp bàn, rồi khẩn trương thực hiện để kịp hoàn thành đúng tiến độ.

26.12.Nhâm Dần - Tết cận kề thật rồi!

Hoạt động Phật sự🞄 18/01/2023

Chùa rộng, mang "sắc xuân về" không phải chuyện nhỏ. Những người con Phật cũng tất bật hoàn thiện các công tác trang hoàng chùa, để chuẩn bị đón nhân dân, Phật tử từ khắp muôn phương về đây tụ hội!

Hoạt động Phật sự 🞄 18/01/2023

Chùa rộng, mang "sắc xuân về" không phải chuyện nhỏ. Những người con Phật cũng tất bật hoàn thiện các công tác trang hoàng chùa, để chuẩn bị đón nhân dân, Phật tử từ khắp muôn phương về đây tụ hội!

Đường quê tỏa sáng, đón năm mới bình an - Chùa Ba Vàng mang niềm vui đến cho hàng trăm hộ dân xã Thanh Sơn, huyện Ba Chẽ nhân dịp Xuân về

An sinh xã hội🞄 17/01/2023

Ngày 16/01/2023, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã tham dự chương trình “Khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023” và... trao tặng công trình đường điện thắp sáng cho nhân dân xã Thanh Sơn

An sinh xã hội 🞄 17/01/2023

Ngày 16/01/2023, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã tham dự chương trình “Khai mạc Hội báo Xuân Quý Mão 2023” và... trao tặng công trình đường điện thắp sáng cho nhân dân xã Thanh Sơn

Phía sau những bình yên ngày Tết, có những người cha xa nhà

Tin tức khác🞄 17/01/2023

Họ đã gác lại cái Tết của riêng mình để toàn tâm toàn ý bảo vệ sự bình yên, sum vầy cho bà con nhân dân trong những ngày Tết đến xuân về…

Tin tức khác 🞄 17/01/2023

Họ đã gác lại cái Tết của riêng mình để toàn tâm toàn ý bảo vệ sự bình yên, sum vầy cho bà con nhân dân trong những ngày Tết đến xuân về…