trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão
lễ giỗ tổ - các bài viết về lễ giỗ tổ, tin tức lễ giỗ tổ

Đại lễ giỗ Tổ Ma ha sa môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 265 | Chùa Ba Vàng

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Đại lễ giỗ Tổ Ma ha sa môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 265 | Chùa Ba Vàng

Đại lễ giỗ Tổ Ma ha sa môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 265 | Chùa Ba Vàng

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

18/9/2022

86 Lượt xem

Kính ngưỡng ân đức Sư Tổ

Kính ngưỡng ân đức Sư Tổ

Bài viết🞄 15/9/2022

Với tấm lòng biết ơn Đức Tổ Sư, Tăng chúng chùa Ba Vàng sau này đã sáng tác những bài kệ nhằm tán dương và cảm niệm ân đức to lớn của Ngài