trực tuyến
[Trực tiếp] Trung thu - Trăng và bé 2023 | Chùa Ba Vàng, ngày 14/8/Quý Mão

Thứ Năm, 28/9/2023

tức 14/8 Quý Mão

Kính ngưỡng ân đức Sư Tổ

15/9/2022

Chia sẻ :

Với tấm lòng biết ơn Đức Tổ Sư, Tăng chúng chùa Ba Vàng sau này đã sáng tác những bài kệ nhằm tán dương và cảm niệm ân đức to lớn của Ngài

15/9/2022

Chia sẻ :

Không chỉ là người có những đóng góp quan trọng trong việc tiếp nối dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác còn có công lớn trong việc khôi phục ngôi Bảo Quang Tự (nay còn gọi là chùa Ba Vàng) cách đây gần 300 năm.

Chính vì vậy, với tấm lòng biết ơn Đức Tổ Sư, Tăng chúng chùa Ba Vàng sau này đã sáng tác những bài kệ nhằm tán dương và cảm niệm ân đức to lớn của Ngài. Kính mời quý độc giả cùng đón đọc!

1. Bái Tổ   

Tích xưa vốn đã ký rằng:

Sơn lâm Thành Đẳng khí bình đất thiêng

Vì xưa có Bậc Thánh Hiền 

Tu tâm tích đức nơi miền hoang vu.

Thanh khí tỏa thâm u - thư thái

Đón Ngài về lập chí kham tu

Rừng thiêng, mây khói sương mù

Dấn thân hành đạo ứng bao điềm lành.

Tổ Sư Tuệ Bích tu hành 

Ba Vàng tỏa sáng rạng danh Phật đà

Bao năm nương náu rừng già 

Rèn tâm luyện trí đầu đà chuyên tu.

Lấy hiếu đạo lập thân tu tiến

Hạnh đầu đà kiến giải nơi tâm

Xây nên mái ấm  gia Tông

Tiền đồ giống Thánh đời sau hướng về.

Xả thân tu hạnh Bồ đề

Giữ thân vững bước quyết lìa bến mê

Để độ sinh tìm phương cứu thế 

Lập phương tiện tế độ chúng sinh.

Kê đơn sắc thuốc cứu nhân

Khuyên người sống thiện tu tâm sửa mình

Truyền trai tám giới, giảng kinh

Dạy nhân duyên quả, hiếu tình tri ân.

Công đức Tổ thật không nghĩ xiết

Nay tâm thành hướng tới cội xưa

Duyên Thầy gốc đã giáo thừa

Ngày nay tứ chúng hướng về nương tu.

Đi, để lại, hậu lai di tích

Nước giếng Thần thanh mát thơm trong

Rùa con bia đá khắc tên

Ma Ha Tuệ Bích, húy danh của Ngài.

Dẫu giờ Tổ có tái lai

Hành Bồ tát đạo truyền khai cứu đời.

Nay tưởng nhớ ngày Ngài tạ thế

Lập giỗ này mong tỏ hiếu ân

Chúng con tha  thiết thân cần

Non cao có bóng, có công Tổ, Thầy.

Noi gương Đức Tổ - Đức Thầy

Bồ đề chánh đạo đêm ngày gắng tu

Thực hành di huấn Tổ Sư

Tập tu hiếu đạo ân Sư chí đền.

Nay tiếp Tổ - Thầy thương dẫn bước

Giúp chúng con tiến bước tu tâm

Dạy cho Giáo Pháp cao thâm

Mưu tầm trí tuệ sáng trong cõi lòng.

Dòng sinh tử thật chông gai

Bồ đề Ngài nguyện tái lai cứu đời

Như Lai Giáo huấn cho lời

Thích Ca Phật tổ đoái hoài xót thương.

“Thương đời, tu đạo lánh xa

Ta ba trần thế, dễ sa lưới đày”

Nay con mong thoát đọa đày

Thầy Thương mang dạy đầu đà khổ tu

Rèn tâm luyện trí, hành trì

Khi nào sáng tỏ đời mình an vui.

Chúng con chí thiết cúi mong

Ân trên Đức Tổ hiển thông giáng đàn

Chúng con chí thiết đầu thành

Đảnh lễ Tam Bảo và Ngài Tổ Sư.

Tôn tượng Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác

Tôn tượng Đức Tổ Sư Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác

2. Ân Tổ

Cởi duyên trần ẩn thân tu đạo

Nhấc gót trần dạo khắp sơn lâm

Bao năm ẩn dật nhiếp tâm

Minh tâm kiến tính nghiệp xưa lu mờ.

Suốt đời mang năm thừa giáo hóa 

Khắp gần xa độ thế an nhân 

Hành thân Bồ tát vị tha

Cầu xin Đức Tổ gần xa giáng đàn

Quang lâm kỵ Tổ tịch quang

Khai sơn bản tự Bảo Quang, Ba Vàng.

Ngôi Tam Bảo khang trang trần thiết

Kiệt tác này tuyệt thế nhân gian 

Là nhờ công Thầy sửa sang

Mang ân đức Tổ  sáng khai dẫn đường

Người về lễ Phật thập phương

Nhớ công Thầy - Tổ xây nên cơ đồ.

Thật gian khổ! Quá gian lao!

Nhân duyên hội tụ xiết bao công trình

Cơ ngơi giờ đã thành hình 

Công Thầy, Đức Tổ khó bàn tính ra.

Nào điện các, Phật Thích Ca

Hành lang La hán, tam quan cổng chào

Và bảo điện uy nghiêm Tam Thế

Tượng mẹ hiền Bồ tát Thế Âm.

Tâm linh vang khắp thế gian

Chùa to Phật lớn thênh thang đất trời

Rừng thông bát ngát xanh ngời

Khói mây giao cảm đất trời bao la

Tăng - Ni tinh tấn đầu đà

Công Thầy giáo hóa thật là vị tha.

Sức Thầy mười mấy năm qua

Nhờ ơn Tam Bảo, Tổ ta độ trì

Ai thời suy nghĩ kỹ đi!

Cây kia lá tốt cũng từ đất ra.

Nước trong veo chảy ra từ nguồn cội

Người mỗi người đều có Tổ có Tông

Sống ở đời xin hiểu thông đạo lý

Quả có hạt, hạt do quả sinh ra.

Hôm nay giỗ Tổ chùa ta

Hăm ba tháng tám tham gia, hướng về

Giúp mình hiểu hạnh Bồ Đề

Tri ân Giác Tổ khai chùa lập am.

“Sách có câu:

Uống nước phải nhớ đến nguồn

Đạo dạy rằng: 

Người tu cần có Tổ có Tông  

Thân tu sĩ xuất gia phải lo điều báo đáp

Hàng tại gia phải nhớ nghĩ đền ân

Để chung lưng xây đắp nền nhân

Cùng chung góp sức quả nhân gieo trồng.”

Thầy giảng dạy ba tâm cứu kính

Hạnh vâng lời, cung kính, tri ân

Đời ta sống có an vui

Là ơn Thầy Tổ phải mong báo đền.

Tuy Giác Tổ quy Tây giải thoát

Chúng hậu lai phải khát ngưỡng mong

Lòng này tha thiết kính trông

Hóa thân Đức Tổ thong dong giáng đàn

Nay đệ tử trì trai tu giới

Phát tâm thành với đạo trả ân

Rèn tâm luyện trí quán thân

Siêng tu khổ hạnh quyết ra sa bà

Tu theo hạnh Đức Thích Ca

Noi gương Giác Tổ hành Ba-la-mật

Tâm Bồ Đề nguyện luôn trụ vững

Tự sửa mình, mong đạt an vui

Kính xin Đức Tổ hiển minh

Từ bi dẫn dắt chúng sinh hướng về

Con nay học hạnh Bồ Đề

Trồng nhân giác ngộ, thoát phiền não ma

Chúng con lễ mọn thiết tha

Hương hoa năm đức tỏa ra khắp vùng

Mong trên Đức Tổ đoái cùng

Phiêu diêu khắp cõi nhân gian cứu đời

Tuệ minh chiếu sáng rạng ngời

Chúng con chí thiết đầu thành ngưỡng mong.

Chùa Ba Vàng ngày nay - nơi được xây dựng trên nền di tích lịch sử do Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác kiến lập cách đây hơn 300 năm

Chùa Ba Vàng ngày nay - nơi được xây dựng trên nền di tích lịch sử do Tổ sư Tuệ Bích Phổ Giác kiến lập cách đây hơn 300 năm

3. Ân Tổ

Đức Tuệ Bích Phổ Giác thiền sư

Bao năm tinh tấn lập nên cơ đồ

Với tâm hạnh vị tha thương chúng

Ngài giúp đời sắc thuốc cứu dân

Giương cao Thánh đức hiếu ân

Ân cần chỉ bảo cho đời thiện lương.

Tâm thành đối trước Tổ đường

Nương nơi Tam Bảo đạo mầu kính ân

Xưa kia Đức Tổ gian truân

Xả thân hành đạo vì bao nhiêu người.

Chí xuất trần giương cao tuệ báu

Thành Đẳng sơn ẩn náu nương tu

Rừng thiêng nước độc, khói mù

Cọp beo thú dữ chẳng sờn, chẳng lo

Mà chỉ lo đạo pháp ngày mai

Không ai hoằng hóa khiến cho phai mờ.

Nên quên mình giương cờ chánh pháp 

Tương lai gần giáo hóa độ sinh

Hằng tu giảng pháp trì kinh 

Dốc lòng giữ đạo quên thân của mình.

Nhớ ơn Phật tổ thuyết  kinh

Thỉnh chư Phật đoái, ai thương giáng đàn

Cùng Bồ tát mười phương chứng giám

Cảm lòng thành chúng đệ thiết trai

Hôm nay lễ bái trả ân

Thiền sư Phổ Giác ân thành chúng con.

Chùa Ba Vàng tổ chức Lễ giỗ Tổ sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác vào ngày 23/8  Âm lịch hàng năm

Chùa Ba Vàng tổ chức Lễ giỗ Tổ sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác vào ngày 23/8 Âm lịch hàng năm

4. Phát nguyện

Hôm nay thiết lễ tri ân 

Thành tâm tưởng nhớ kính ân đức dày

Giờ này nhất tưởng, nhất tâm

Hướng về Đức Tổ ân thâm tín thành

Hương bài, linh vị đã thành

Chánh tâm tưởng niệm đức dày Tổ tông

Xưa Ngài liễu đạo chân tâm

Hành tung dạo khắp sơn lâm thủy cùng

Kết duyên đất quý khắp cùng

Ba Vàng, Thành Đẳng ẩn mình chuyên tu

Ngày đêm sớm tối tham thiền

Minh tâm kiến tánh, tình anh cõi lòng

Rồi từ đó giương buồm chánh pháp

Mang pháp lành rọi khắp nhân gian

Tụng kinh, thuyết pháp, độ sanh

Tạo nên mối đạo nhân tâm rạng ngời 

Chúng Ba Vàng nay cùng tu tiến

Nương phúc lành của Thầy - Tổ Sư

Chúng con chí thiết ngưỡng trông

Mong trên Đức Tổ chứng tâm kiền thành

Nguyện một đời hành tu Bát Chánh

Noi gương lành tìm lánh sơn lâm

Sớm hôm điều phục thân tâm

Rừng thông trú ẩn phá phiền não ma

Rèn tâm luyện trí của ta

Suốt đời tu học quyết ra Sa bà

Học lối sống vị tha nhân ái

Nuôi tâm từ gặt hái an vui

Kiên tâm vững chí không lùi

Nương oai đức Phật thệ nguyện hiến thân

Ngôi Tam Bảo ngày đêm  xây đắp  

Thắp đạo mầu vì khắp chúng sanh

Thỉnh Phật thương xót hậu sanh

Hôm nay cung đón tổ Sư quy về

Hạnh Bồ đề dương cao chí cả

Mang kinh Phật truyền khắp nhân gian

Tạo nên mái ấm trần gian

Danh trong, sáng tự, Bảo Quang ngôi chùa

Nhân dân thương kính Đức hiền

Khắp nơi câu hội truyền về nghe kinh

Bởi xưa gốc đã có sẵn

Từ nơi Ngài phát địa khai minh 

Tái lai theo bởi nguyện xưa

Hành Bồ tát đạo giáo thừa chúng sanh

Mạch nguồn Yên Tử chảy quanh

Vâng lời chư Thánh mở mang dòng Thiền

Cốt thiền giác ở trong lòng

Tu tâm sửa tính cho mình thanh lương

Tâm thành hướng tri ân Giác Tổ

Cúi xin Ngài phổ độ quần sinh

Thành tâm cầu thỉnh chứng minh

Ân trên Đức Tổ đoái thương xót cùng.

---

Những dòng kệ phần nào tái hiện lại cuộc đời xuất gia tu hành theo hạnh đầu đà của Tổ Sư, là tấm gương sáng trong sự nghiệp hoằng Pháp độ sinh. Người con Phật có bổn phận phải luôn luôn ghi nhớ ân đức cao cả ấy, tiếp tục tiếp nối dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử mà Ngài đã dùng cả tâm huyết để gây dựng, giúp mạng mạch Phật Pháp mãi được xưng dương. 

Kính mời quý vị hãy đón xem chương trình Lễ Giỗ Tổ Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 265: 

- Thời gian: Chủ nhật, ngày 23/8/Nhâm Dần (tức 18/9/2022) 

  • 7h15: Khóa lễ truyền Bát Quan Trai giới
  • 8h30: Đại Lễ Giỗ Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 265 

- Chương trình sẽ được phát trực tiếp trên các kênh truyền thông:

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Những lý giải xoay quanh kiếp luân hồi

Bài viết🞄 26/9/2023

Có kiếp luân hồi hay không? Đâu mới là điểm kết thúc của lục đạo luân hồi? Việc trôi lăn trong lục đạo luân hồi khiến chúng ta phải chịu những phiền não, mệt mỏi và cả những khổ đau.

Bài viết 🞄 26/9/2023

Có kiếp luân hồi hay không? Đâu mới là điểm kết thúc của lục đạo luân hồi? Việc trôi lăn trong lục đạo luân hồi khiến chúng ta phải chịu những phiền não, mệt mỏi và cả những khổ đau.

A Dục Vương: Vị vua xây dựng 8 vạn 4 ngàn Tháp Thánh vương xá lợi Phật

Bài viết🞄 21/9/2023

Vua Ashoka (hay còn gọi là A Dục Vương) là vị vua thứ ba của vương triều Maurya thời Ấn Độ xưa, trị vì từ năm 273 - 232 Tây Lịch....

Bài viết 🞄 21/9/2023

Vua Ashoka (hay còn gọi là A Dục Vương) là vị vua thứ ba của vương triều Maurya thời Ấn Độ xưa, trị vì từ năm 273 - 232 Tây Lịch....

Hướng dẫn làm bánh trung thu ngon, đẹp, đơn giản tại nhà

Bài viết🞄 20/9/2023

Chỉ với vài bước cơ bản, chúng ta sẽ có ngay những mẻ bánh trung thu siêu ngon để tặng người thân hoặc thưởng thức trong đêm trăng Rằm.

Bài viết 🞄 20/9/2023

Chỉ với vài bước cơ bản, chúng ta sẽ có ngay những mẻ bánh trung thu siêu ngon để tặng người thân hoặc thưởng thức trong đêm trăng Rằm.

03 điều quan trọng trong cách dạy con giúp con cái ngoan ngoãn

Bài viết🞄 19/9/2023

Hiên nay, có nhiều phụ huynh cảm thấy bất lực, vô cùng buồn khổ khi đã dùng đủ mọi cách nhưng con cái vẫn khó bảo, bất hiếu...

Bài viết 🞄 19/9/2023

Hiên nay, có nhiều phụ huynh cảm thấy bất lực, vô cùng buồn khổ khi đã dùng đủ mọi cách nhưng con cái vẫn khó bảo, bất hiếu...

Tết Trung thu ngày mấy? Nguồn gốc và ý nghĩa của Tết Trung thu

Bài viết🞄 12/9/2023

Trung Thu diễn ra vào ngày 15/8/ Âm lịch hằng năm. Theo như bảng lịch năm 2023, Tết Trung Thu sẽ rơi vào thứ 6, ngày 29/09/2023 dương lịch.

Bài viết 🞄 12/9/2023

Trung Thu diễn ra vào ngày 15/8/ Âm lịch hằng năm. Theo như bảng lịch năm 2023, Tết Trung Thu sẽ rơi vào thứ 6, ngày 29/09/2023 dương lịch.

3 cách kiểm soát cảm xúc giúp cuộc sống tốt đẹp hơn

Bài viết🞄 10/9/2023

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu tại sao không kiểm soát được cơn sân giận và biết cách kiềm chế cảm xúc tức giận hiệu quả. Mời quý bạn đọc cùng...

Bài viết 🞄 10/9/2023

Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu tại sao không kiểm soát được cơn sân giận và biết cách kiềm chế cảm xúc tức giận hiệu quả. Mời quý bạn đọc cùng...

Cách nhớ về kiếp trước theo góc nhìn của đạo Phật

Bài viết🞄 07/9/2023

Bài viết sẽ lý giải cho các bạn về việc có kiếp sau không.. Đức Phật là bậc toàn giác. Ngài thấy rõ con người không phải chỉ có một kiếp sống này.

Bài viết 🞄 07/9/2023

Bài viết sẽ lý giải cho các bạn về việc có kiếp sau không.. Đức Phật là bậc toàn giác. Ngài thấy rõ con người không phải chỉ có một kiếp sống này.

Top bài hát tết trung thu hay và vui nhộn nhất

Bài viết🞄 07/9/2023

Những bài nhạc trung thu không chỉ mang đến không khí vui tươi, sôi động mà còn gợi lại những kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ của mỗi người

Bài viết 🞄 07/9/2023

Những bài nhạc trung thu không chỉ mang đến không khí vui tươi, sôi động mà còn gợi lại những kỉ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ của mỗi người

Duyên nợ vợ chồng và cách trả nợ nghiệp duyên để gia đình êm ấm

Bài viết🞄 04/9/2023

Làm sao trả hết nợ nghiệp duyên để cuộc sống hôn nhân trở nên hạnh phúc, ấm êm? Để biết câu trả lời, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Bài viết 🞄 04/9/2023

Làm sao trả hết nợ nghiệp duyên để cuộc sống hôn nhân trở nên hạnh phúc, ấm êm? Để biết câu trả lời, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Buông bỏ là gì? Học cách buông bỏ để hạnh phúc

Bài viết🞄 03/9/2023

Làm thế nào để biết cách buông bỏ, giúp cuộc sống trở nên an lành, hạnh phúc? Đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé!

Bài viết 🞄 03/9/2023

Làm thế nào để biết cách buông bỏ, giúp cuộc sống trở nên an lành, hạnh phúc? Đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé!

Bệnh vô cảm là gì? Nguyên nhân, quả báo và cách khắc phục

Bài viết🞄 25/8/2023

Vô cảm hay còn gọi là lãnh cảm. “Lãnh” tức là lạnh (ví dụ từ “lãnh cung” để chỉ nơi giam hãm những tội nhân bị đày vào ngục lạnh, không giao tiếp được với ai)

Bài viết 🞄 25/8/2023

Vô cảm hay còn gọi là lãnh cảm. “Lãnh” tức là lạnh (ví dụ từ “lãnh cung” để chỉ nơi giam hãm những tội nhân bị đày vào ngục lạnh, không giao tiếp được với ai)

Lần đầu trong đời: Xúc động khi cùng cha mẹ trải nghiệm những việc làm hiếu hạnh | Ngày hội Vu Lan chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 21/8/2023

Hãy cùng xem, các gia đình này đã có những trải nghiệm và nhận được điều đặc biệt gì trong mùa Vu Lan năm nay nhé!

Bài viết 🞄 21/8/2023

Hãy cùng xem, các gia đình này đã có những trải nghiệm và nhận được điều đặc biệt gì trong mùa Vu Lan năm nay nhé!

Bùa ngải là gì? Cách hóa giải bùa ngải linh nghiệm

Bài viết🞄 20/8/2023

Bài viết này sẽ cung cấp phương pháp giải bùa ngải tận gốc, giúp những ai đã và đang bị “ngải quật” thoát khỏi vòng vây đau khổ, tìm được lối thoát của cuộc đời.

Bài viết 🞄 20/8/2023

Bài viết này sẽ cung cấp phương pháp giải bùa ngải tận gốc, giúp những ai đã và đang bị “ngải quật” thoát khỏi vòng vây đau khổ, tìm được lối thoát của cuộc đời.

Hàng ngàn ánh đăng đến từ khắp mọi miền đất nước: Tri ân mùa hiếu hạnh - Vu Lan chùa Ba Vàng 2023

Bài viết🞄 20/8/2023

Trong không khí lắng đọng của “Đêm văn nghệ: Vu Lan báo hiếu thâm ân | Vu Lan 2023”, hàng ngàn người dân, Phật tử đã cùng dâng ánh hoa đăng lên cúng dường Tam Bảo, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

Bài viết 🞄 20/8/2023

Trong không khí lắng đọng của “Đêm văn nghệ: Vu Lan báo hiếu thâm ân | Vu Lan 2023”, hàng ngàn người dân, Phật tử đã cùng dâng ánh hoa đăng lên cúng dường Tam Bảo, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh...

Ăn chay có được ăn trứng? - Những điều bạn cần biết khi ăn chay

Bài viết🞄 11/8/2023

Ăn chay có được ăn trứng? Đối với việc ăn trứng, chúng ta có thể ăn các loại trứng công nghiệp. Bởi, trứng công nghiệp là trứng không có trống...

Bài viết 🞄 11/8/2023

Ăn chay có được ăn trứng? Đối với việc ăn trứng, chúng ta có thể ăn các loại trứng công nghiệp. Bởi, trứng công nghiệp là trứng không có trống...

Top 5 sự kiện đặc biệt vào tháng 6, tháng 7 âm lịch tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 04/8/2023

Admin rất muốn biết, với những sự kiện đặc biệt trong bài viết dưới đây, quý vị sẽ sắp xếp về chùa tham dự được những sự kiện nào? Hãy bình luận nhé!

Bài viết 🞄 04/8/2023

Admin rất muốn biết, với những sự kiện đặc biệt trong bài viết dưới đây, quý vị sẽ sắp xếp về chùa tham dự được những sự kiện nào? Hãy bình luận nhé!

5 giới của người Phật tử tại gia và cách giữ giới mang hạnh phúc, an vui cho người thọ trì

Bài viết🞄 04/8/2023

Năm giới là tính quy định của người Phật tử tại gia. Muốn trở thành Phật tử tại gia thì người đó phải tu tập 5 giới sau...

Bài viết 🞄 04/8/2023

Năm giới là tính quy định của người Phật tử tại gia. Muốn trở thành Phật tử tại gia thì người đó phải tu tập 5 giới sau...

Người mất sẽ đi về đâu? Liệu có cách nào để vong linh được siêu thoát không?

Bài viết🞄 02/8/2023

Linh hồn có thực sự tồn tại như nhiều người nghĩ? Làm thế nào để vong linh được siêu thoát? Cùng tìm lời giải đáp trong bài viết dưới đây.

Bài viết 🞄 02/8/2023

Linh hồn có thực sự tồn tại như nhiều người nghĩ? Làm thế nào để vong linh được siêu thoát? Cùng tìm lời giải đáp trong bài viết dưới đây.

Đổi trắng thay đen: Một số nhà báo ngang nhiên xuyên tạc chùa Ba Vàng không báo cáo tiền công đức

Bài viết🞄 26/7/2023

Các nhà báo đã thay đổi và tung tin sai sự thật so với báo cáo của Bộ Tài chính...

Bài viết 🞄 26/7/2023

Các nhà báo đã thay đổi và tung tin sai sự thật so với báo cáo của Bộ Tài chính...