trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
lễ ngũ bách danh - các bài viết về lễ ngũ bách danh, tin tức lễ ngũ bách danh

Khỏi hoàn toàn bệnh đau dây thần kinh liên sườn, đau buốt đầu gối nhờ nhất tâm sám hối Pháp đàn Lễ Ngũ Bách Danh

Cơn đau nhức toàn thân giảm nhẹ sau khi bạch Phật thỉnh vong linh về Lễ Ngũ Bách Danh

Khỏi hoàn toàn bệnh đau dây thần kinh liên sườn, đau buốt đầu gối nhờ nhất tâm sám hối Pháp đàn Lễ Ngũ Bách Danh

Khỏi hoàn toàn bệnh đau dây thần kinh liên sườn, đau buốt đầu gối nhờ nhất tâm sám hối Pháp đàn Lễ Ngũ Bách Danh

Cơn đau nhức toàn thân giảm nhẹ sau khi bạch Phật thỉnh vong linh về Lễ Ngũ Bách Danh

29/3/2022

209 Lượt xem

Đàn lễ Ngũ Bách Danh - những câu chuyện chuyển hóa nhiệm màu

Đàn lễ Ngũ Bách Danh - những câu chuyện chuyển hóa nhiệm màu

Hoạt động Phật sự🞄 24/3/2022

Những ngày qua, nương đức trên Sư Phụ cùng chư Tăng, nhân dân và các Phật tử chùa Ba Vàng hành lễ 500 lễ hồng danh, công hạnh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát để sám hối các tội lỗi. Nhờ duyên lành này mà nhiều người đã được tăng trưởng công đức, hồi hướng chuyển hóa bệnh tật

Những sự chuyển hóa nghiệp bệnh trên thân vi diệu đầu tiên trong ngày khai đàn Lễ Ngũ Bách Danh

Những sự chuyển hóa nghiệp bệnh trên thân vi diệu đầu tiên trong ngày khai đàn Lễ Ngũ Bách Danh

Chuyển hóa nghiệp🞄 19/3/2022

Nhân dân, Phật tử chùa Ba Vàng khi chân thật tu tập đã nhận được những sự chuyển biến tâm linh không ngờ tới trên thân bệnh mà họ được thực chứng