trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
lễ trai đàn chấn tế chùa Ba Vàng - các bài viết về lễ trai đàn chấn tế chùa Ba Vàng, tin tức lễ trai đàn chấn tế chùa Ba Vàng

Giới thiệu lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

Lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng đã mang lại rất nhiều lợi ích, sự chuyển hóa tâm linh vi diệu. Vậy những điều vi diệu đó là gì?

Giới thiệu lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

Giới thiệu lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

Lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng đã mang lại rất nhiều lợi ích, sự chuyển hóa tâm linh vi diệu. Vậy những điều vi diệu đó là gì?

14/5/2022

2050 Lượt xem