trực tuyến
Pháp thoại: Theo bước chân Tăng đoàn | Đại đức Thích Trúc Bảo Thành, ngày 30/10/Nhâm Dần

Thứ Sáu, 02/12/2022

tức 9/11 Nhâm Dần

Giới thiệu lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

14/5/2022

Chia sẻ :

Lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng đã mang lại rất nhiều lợi ích, sự chuyển hóa tâm linh vi diệu. Vậy những điều vi diệu đó là gì?

14/5/2022

Chia sẻ :

Lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng đã mang lại rất nhiều lợi ích, sự chuyển hóa tâm linh vi diệu được nhân dân, Phật tử chứng nghiệm khi tham gia đàn lễ. Nhờ đó mà nhân dân, Phật tử càng tăng trưởng tín tâm, lòng tin vững chắc nơi Tam Bảo, sự tu tập chân chính của chư Tăng mà nhất tâm nương tựa, tu tập để mang lại lợi ích chân thật cho bản thân và khắp pháp giới chúng sinh.

Để cùng tìm hiểu sâu hơn về lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng, kính mời quý vị cùng theo dõi bài viết dưới đây!

Đàn chẩn tế tháng 3 năm Nhâm Dần được bày trí trang nghiêm, đẹp mắt

Đàn chẩn tế tháng 3 năm Nhâm Dần được bày trí trang nghiêm, đẹp mắt

Thời gian và hình thức tổ chức

Ngày 15 âm lịch hằng tháng, chùa Ba Vàng tổ chức lễ Trai đàn Chẩn tế theo hình thức trực tuyến và trực tiếp để mọi người được thực hành cúng lễ theo lời Phật dạy, hồi hướng phúc báu đến cho các chúng trong cõi tâm linh: chư Thiên, chư Thần linh, cha mẹ, gia tiên tiền tổ quá vãng từ kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại; cùng các chúng vong linh oan gia trái chủ,… có hữu duyên với nhân dân, Phật tử theo lời bạch thỉnh của gia đình.

Đàn lễ Trai đàn Chẩn tế trang nghiêm, tố hảo tại sân Chính Điện chùa Ba Vàng (ảnh năm 2022)

Đàn lễ Trai đàn Chẩn tế trang nghiêm, tố hảo tại sân Chính Điện chùa Ba Vàng (ảnh năm 2022)

Khung cảnh buổi lễ Trai đàn Chẩn tế lễ Ngũ Bách Danh năm Nhâm Dần.

Khung cảnh buổi lễ Trai đàn Chẩn tế lễ Ngũ Bách Danh năm Nhâm Dần.

Đàn Chẩn tế kết mãn 108 ngày cầu an trong đại dịсh; an vị lô hương; giải bùa chú; sám hối chư Tăng;...

Đàn Chẩn tế kết mãn 108 ngày cầu an trong đại dịсh; an vị lô hương; giải bùa chú; sám hối chư Tăng;...

Các đồ vật thực thanh tịnh, sạch sẽ được bày trí đẹp mắt trong lễ Trai đàn Chẩn tế

Các đồ vật thực thanh tịnh, sạch sẽ được bày trí đẹp mắt trong lễ Trai đàn Chẩn tế

Lợi ích khi tham gia chương trình Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

Các Phật tử nội tự cũng như tại gia đồng hướng tâm tham gia Trai đàn Chẩn tế

Các Phật tử nội tự cũng như tại gia đồng hướng tâm tham gia Trai đàn Chẩn tế

#1 Chúng sinh cõi tâm linh được đủ duyên giác ngộ, giải thoát

Trong đàn Chẩn tế, nương oai lực Tam Bảo, oai đức của chư Tăng và phúc báu từ sự cúng dường của các Phật tử, các vong linh được thỉnh mời về đàn tràng sẽ được tăng trưởng phúc báu, nhận phần phúc báu cúng dường của tín chủ. Bên cạnh đó, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp mà các chúng được khai thị và giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.

#2 Mang lại hạnh phúc cho người dâng cúng

Trong kinh Tế đàn, Đức Phật dạy rằng: “Tất cả các tế đàn với tâm rộng lớn, bố thí, không có sự sát hại chúng sinh; người thí chủ có đầy đủ tín tâm đối với Tam Bảo và đầy đủ giới, tế đàn đó sẽ mang lại hạnh phúc cho người dâng cúng”. Đúng như vậy, buổi lễ Trai đàn Chẩn tế trang nghiêm với những vật phẩm thanh tịnh ắt hẳn sẽ đem đến lợi ích, an vui cho nhân dân, Phật tử.

Không chỉ vậy, đây còn là dịp để chúng ta tăng trưởng tâm từ bi, yêu thương và hạnh nguyện Bồ đề vì lợi ích cho chúng sinh trong các cõi, giúp cho họ thoát khỏi cảnh giới khổ đau, sớm kết duyên với Tam Bảo, được phát tâm Bồ đề, thực hành công hạnh Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề trong mai sau. Với công đức đó mà nhân dân, Phật tử được thành tựu các sở nguyện thiện để làm lợi ích cho mình và cho người, các nghiệp khổ dần được chuyển hóa.

#3 Những câu chuyện chuyển hóa nhiệm màu khi tham dự chương trình Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

Hết đau quặn dạ dày một cách vi diệu khi tham gia đàn Chẩn tế:

https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/posts/605504653853688/

Chuyển hóa bệnh tiền đình nhờ tu tập lễ Ngũ Bách Danh và thỉnh vong linh về đàn Chẩn tế:

https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/posts/641952280208925/

Chấm dứt những cơn ho sặc sụa tưởng như tắc thở ngay sau khi tham dự đàn Chẩn tế:

https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/posts/605675713836582/

Chuyển hóa hoàn toàn hiện tượng đau đầu gối, buồn ngủ, tâm hay khởi những điều bất thiện nhờ lễ Trai đàn Chẩn tế ngày 15/3/Nhâm Dần:

https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/posts/656600572077429/

Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều câu chuyện được chứng nghiệm nhiệm màu của nhân dân, Phật tử đã tham gia chương trình lễ Trai đàn Chẩn tế tại chùa Ba Vàng. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều sự linh ứng vi diệu được tổ chức tại chùa Ba Vàng được chia sẻ trong nhóm “Cảm nhận Hạnh Phúc mỗi ngày”.

Link nhóm:

https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/permalink/674288540308632

Văn bạch thỉnh vong linh về Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

Các Phật tử chắp tay trang nghiêm tham gia đàn lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

Các Phật tử chắp tay trang nghiêm tham gia đàn lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ...

(Tùy duyên đọc 1 trong hai trường hợp sau)

- Trường hợp bạch trước khi diễn ra lễ đàn: Con được biết vào hồi…giờ, ngày… tháng… năm…. tại chùa Ba Vàng có tổ chức trai đàn chẩn tế, hiến cúng cho các chúng trong cõi tâm linh. Con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con xin được bạch thỉnh chư vị vong linh (đọc các vong linh)... vào ngày giờ đó được về chùa Ba Vàng tham dự lễ trai đàn,

- Trường hợp trong khi đàn chẩn tế đang diễn ra: Giờ này tại chùa Ba Vàng có tổ chức trai đàn chẩn tế, hiến cúng cho các chúng trong cõi tâm linh. Con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con xin được bạch thỉnh chư vị vong linh (đọc các vong linh)... được về đàn chẩn tế,

(Đọc tiếp)
Nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ.

(Nếu cúng dường Tam Bảo thì đọc: và con đã/sẽ phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là..., để hộ trì Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo)

(Đọc tiếp)
Con cũng xin nguyện hồi hướng công đức cho gia đình con được thiện duyên tăng trưởng kính tín Tam Bảo, cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại con xin hồi hướng cho (đọc các mong cầu thiện)...
Con xin các vong linh hoan hỷ, mọi sự được cát tường.
Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!
Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Nguyện mong, nương oai lực Tam Bảo, oai đức của chư Tăng và phúc báu từ sự cúng dường của các Phật tử trong chương trình Trai đàn Chẩn tế, các vong linh được thỉnh mời về đàn tràng sẽ tăng trưởng phúc báu, thọ thực no đủ và được kết duyên với Tam Bảo. Tất cả các chúng đều được an lành và nương tựa Tam Bảo tu hành cầu Vô Thượng đạo.

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Ba Vàng rực rỡ muôn sắc hoa

Bài viết🞄 27/11/2022

Những tháng cuối năm, hàng vạn bông hoa xinh đẹp cũng đua nhau khoe sắc thắm, tô điểm cho vùng non thiêng Thành Đẳng...

Bài viết 🞄 27/11/2022

Những tháng cuối năm, hàng vạn bông hoa xinh đẹp cũng đua nhau khoe sắc thắm, tô điểm cho vùng non thiêng Thành Đẳng...

Trang sách của trí tuệ và từ bi mở ra từ nơi Thầy - Sư Phụ kính yêu!

Bài viết🞄 18/11/2022

Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, các Phật tử chùa Ba Vàng chúng con xin mượn Pháp thế gian, cùng bày tỏ tấm lòng yêu kính lên Sư Phụ

Bài viết 🞄 18/11/2022

Nhân kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, các Phật tử chùa Ba Vàng chúng con xin mượn Pháp thế gian, cùng bày tỏ tấm lòng yêu kính lên Sư Phụ

Ý nghĩa về bài kệ “Cư trần lạc đạo” của Phật Hoàng Trần Nhân Tông

Bài viết🞄 17/11/2022

Tại sao thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian phiền não?...

Bài viết 🞄 17/11/2022

Tại sao thông qua bài kệ, người đọc có thể hiểu và áp dụng được những phương pháp tu tâm ngay giữa chốn trần gian phiền não?...

Tiểu sử vua Trần Nhân Tông và sự nghiệp tu hành

Bài viết🞄 17/11/2022

Đức vua Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Nguyên Mông...

Bài viết 🞄 17/11/2022

Đức vua Trần Nhân Tông là một nhà quân sự lỗi lạc, một vị anh quân cao quý, Ngài đã hai lần lãnh đạo quân dân đánh thắng giặc Nguyên Mông...

3 điều quý giá tại khóa tu thiền: Điều số 1 nhiều người mong cầu

Bài viết🞄 02/11/2022

3 điều quý giá trong khóa tu tại chùa Ba Vàng sẽ khiến các Phật tử tiếc nuối và đăng ký tham gia các khóa tiếp theo...

Bài viết 🞄 02/11/2022

3 điều quý giá trong khóa tu tại chùa Ba Vàng sẽ khiến các Phật tử tiếc nuối và đăng ký tham gia các khóa tiếp theo...

Đặt chân đến những nơi Như Lai đã từng đi qua: Dấu ấn cảm xúc quý giá

CLB Cúc Vàng🞄 16/9/2022

Bắt đầu từ ngày 14/8/2022, chuyến hành hương Ấn Độ đầu tiên trong 5 đoàn Phật tử chùa Ba Vàng đã được “khởi động”...

CLB Cúc Vàng 🞄 16/9/2022

Bắt đầu từ ngày 14/8/2022, chuyến hành hương Ấn Độ đầu tiên trong 5 đoàn Phật tử chùa Ba Vàng đã được “khởi động”...

Kính ngưỡng ân đức Sư Tổ

Bài viết🞄 15/9/2022

Với tấm lòng biết ơn Đức Tổ Sư, Tăng chúng chùa Ba Vàng sau này đã sáng tác những bài kệ nhằm tán dương và cảm niệm ân đức to lớn của Ngài

Bài viết 🞄 15/9/2022

Với tấm lòng biết ơn Đức Tổ Sư, Tăng chúng chùa Ba Vàng sau này đã sáng tác những bài kệ nhằm tán dương và cảm niệm ân đức to lớn của Ngài

Hướng dẫn đăng ký sơ quy tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 06/9/2022

Sơ quy nhằm tạo cơ hội cho trẻ nhỏ được gieo duyên lành với Phật Pháp, hướng các em đến những điều đạo đức và hiếu nghĩa...

Bài viết 🞄 06/9/2022

Sơ quy nhằm tạo cơ hội cho trẻ nhỏ được gieo duyên lành với Phật Pháp, hướng các em đến những điều đạo đức và hiếu nghĩa...

Hướng dẫn tham gia cầu siêu vong linh thai nhi trực tiếp và trực tuyến tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 31/8/2022

Lễ Cầu siêu vong linh thai nhi giúp các gia đình có cơ hội được sám hối lỗi lầm, hóa giải oán kết với những thai nhi đã phá bỏ.

Bài viết 🞄 31/8/2022

Lễ Cầu siêu vong linh thai nhi giúp các gia đình có cơ hội được sám hối lỗi lầm, hóa giải oán kết với những thai nhi đã phá bỏ.

Mỗi năm một lần: Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám nhân duyên thù thắng đem đến hạnh phúc ngay trong hiện tại

Bài viết🞄 29/8/2022

Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Ba Vàng sẽ chính thức trở lại để mọi người lại có cơ hội để chuyển hóa nghiệp khổ...

Bài viết 🞄 29/8/2022

Pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám tại chùa Ba Vàng sẽ chính thức trở lại để mọi người lại có cơ hội để chuyển hóa nghiệp khổ...

Những bài hát Tết trung thu hay nhất

Bài viết🞄 29/8/2022

CẬP NHẬT MỚI NHẤT: Một loạt các bài hát Tết trung thu hay nhất sẽ liên tục được cập nhật trong bài viết sau

Bài viết 🞄 29/8/2022

CẬP NHẬT MỚI NHẤT: Một loạt các bài hát Tết trung thu hay nhất sẽ liên tục được cập nhật trong bài viết sau

Chiều Ba Vàng: Đi về chốn bình yên

Bài viết🞄 20/8/2022

Những cơn gió mát lành cứ thế thảnh thơi thổi, tĩnh lặng và dịu êm. Sau những cơn mưa nặng hạt kéo dài, bầu trời như bừng tỉnh, sáng trong với nắng chiều buông nhẹ...

Bài viết 🞄 20/8/2022

Những cơn gió mát lành cứ thế thảnh thơi thổi, tĩnh lặng và dịu êm. Sau những cơn mưa nặng hạt kéo dài, bầu trời như bừng tỉnh, sáng trong với nắng chiều buông nhẹ...

Sớt bát cúng dường theo pháp luật và Pháp Phật

Bài viết🞄 19/8/2022

Những hình ảnh nhà sư nhận tiền đi khất thực là phản cảm. Vậy, hành động “khất thực”, “sớt bát cúng dường” là gì theo quan điểm của Phật giáo và được quy định thế nào theo pháp luật?

Bài viết 🞄 19/8/2022

Những hình ảnh nhà sư nhận tiền đi khất thực là phản cảm. Vậy, hành động “khất thực”, “sớt bát cúng dường” là gì theo quan điểm của Phật giáo và được quy định thế nào theo pháp luật?

Vu Lan - nét đẹp trong văn hóa người Việt

Bài viết🞄 13/8/2022

Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã coi trọng chữ hiếu và đặt chữ hiếu trở thành nền tảng đạo đức của mỗi người...

Bài viết 🞄 13/8/2022

Dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa đã coi trọng chữ hiếu và đặt chữ hiếu trở thành nền tảng đạo đức của mỗi người...

Những lời chúc mùa Vu Lan chạm đến trái tim

Bài viết🞄 03/8/2022

Hãy tham khảo bài viết dưới đây để “bỏ túi” những lời chúc ý nghĩa nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ!

Bài viết 🞄 03/8/2022

Hãy tham khảo bài viết dưới đây để “bỏ túi” những lời chúc ý nghĩa nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ!

Giới thiệu về tượng Quan Âm Bồ Tát tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 23/7/2022

Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Hình tượng của Ngài rất đỗi thân thuộc với người dân Việt,.. Để rõ hơn, mời quý vị cùng đọc bài viết.

Bài viết 🞄 23/7/2022

Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Hình tượng của Ngài rất đỗi thân thuộc với người dân Việt,.. Để rõ hơn, mời quý vị cùng đọc bài viết.

Tổng hợp các ngày lễ Phật giáo trong năm

Bài viết🞄 15/7/2022

Để nhân dân, Phật tử có cái nhìn tổng quan hơn về các ngày lễ Phật giáo, xin mời quý vị hãy cùng đón đọc bài viết dưới đây!

Bài viết 🞄 15/7/2022

Để nhân dân, Phật tử có cái nhìn tổng quan hơn về các ngày lễ Phật giáo, xin mời quý vị hãy cùng đón đọc bài viết dưới đây!

Không một viên thuốc - khỏi hẳn hiện tượng đau cổ và sống mũi không rõ nguyên nhân của con gái 5 tuổi

Bài viết🞄 14/7/2022

Xoay quanh những trải nghiệm tâm linh nhiệm màu khi tham gia trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, những câu chuyện chuyển hóa nghiệp khổ...

Bài viết 🞄 14/7/2022

Xoay quanh những trải nghiệm tâm linh nhiệm màu khi tham gia trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, những câu chuyện chuyển hóa nghiệp khổ...

Những bài hát Vu Lan báo hiếu hay và ý nghĩa không nên bỏ lỡ

Bài viết🞄 14/7/2022

Các bài hát Vu lan báo hiếu luôn để lại trong lòng những người con sự thổn thức, in sâu hình ảnh những đôi bàn tay mẹ, những nỗi nhọc nhằn, vất vả của ba vì những đứa con.

Bài viết 🞄 14/7/2022

Các bài hát Vu lan báo hiếu luôn để lại trong lòng những người con sự thổn thức, in sâu hình ảnh những đôi bàn tay mẹ, những nỗi nhọc nhằn, vất vả của ba vì những đứa con.