trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Trai đàn chẩn tế phả độ gia tiên | Vu Lan 2022, ngày 10/7/Nhâm Dần

Chủ Nhật, 07/8/2022

tức 10/7 Nhâm Dần

Giới thiệu lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

14/5/2022

Chia sẻ :

Lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng đã mang lại rất nhiều lợi ích, sự chuyển hóa tâm linh vi diệu. Vậy những điều vi diệu đó là gì?

14/5/2022

Chia sẻ :

Lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng đã mang lại rất nhiều lợi ích, sự chuyển hóa tâm linh vi diệu được nhân dân, Phật tử chứng nghiệm khi tham gia đàn lễ. Nhờ đó mà nhân dân, Phật tử càng tăng trưởng tín tâm, lòng tin vững chắc nơi Tam Bảo, sự tu tập chân chính của chư Tăng mà nhất tâm nương tựa, tu tập để mang lại lợi ích chân thật cho bản thân và khắp pháp giới chúng sinh.

Để cùng tìm hiểu sâu hơn về lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng, kính mời quý vị cùng theo dõi bài viết dưới đây!

Đàn chẩn tế tháng 3 năm Nhâm Dần được bày trí trang nghiêm, đẹp mắt

Đàn chẩn tế tháng 3 năm Nhâm Dần được bày trí trang nghiêm, đẹp mắt

Thời gian và hình thức tổ chức

Ngày 15 âm lịch hằng tháng, chùa Ba Vàng tổ chức lễ Trai đàn Chẩn tế theo hình thức trực tuyến và trực tiếp để mọi người được thực hành cúng lễ theo lời Phật dạy, hồi hướng phúc báu đến cho các chúng trong cõi tâm linh: chư Thiên, chư Thần linh, cha mẹ, gia tiên tiền tổ quá vãng từ kiếp quá khứ cho đến kiếp hiện tại; cùng các chúng vong linh oan gia trái chủ,… có hữu duyên với nhân dân, Phật tử theo lời bạch thỉnh của gia đình.

Đàn lễ Trai đàn Chẩn tế trang nghiêm, tố hảo tại sân Chính Điện chùa Ba Vàng (ảnh năm 2022)

Đàn lễ Trai đàn Chẩn tế trang nghiêm, tố hảo tại sân Chính Điện chùa Ba Vàng (ảnh năm 2022)

Khung cảnh buổi lễ Trai đàn Chẩn tế lễ Ngũ Bách Danh năm Nhâm Dần.

Khung cảnh buổi lễ Trai đàn Chẩn tế lễ Ngũ Bách Danh năm Nhâm Dần.

Đàn Chẩn tế kết mãn 108 ngày cầu an trong đại dịсh; an vị lô hương; giải bùa chú; sám hối chư Tăng;...

Đàn Chẩn tế kết mãn 108 ngày cầu an trong đại dịсh; an vị lô hương; giải bùa chú; sám hối chư Tăng;...

Các đồ vật thực thanh tịnh, sạch sẽ được bày trí đẹp mắt trong lễ Trai đàn Chẩn tế

Các đồ vật thực thanh tịnh, sạch sẽ được bày trí đẹp mắt trong lễ Trai đàn Chẩn tế

Lợi ích khi tham gia chương trình Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

Các Phật tử nội tự cũng như tại gia đồng hướng tâm tham gia Trai đàn Chẩn tế

Các Phật tử nội tự cũng như tại gia đồng hướng tâm tham gia Trai đàn Chẩn tế

#1 Chúng sinh cõi tâm linh được đủ duyên giác ngộ, giải thoát

Trong đàn Chẩn tế, nương oai lực Tam Bảo, oai đức của chư Tăng và phúc báu từ sự cúng dường của các Phật tử, các vong linh được thỉnh mời về đàn tràng sẽ được tăng trưởng phúc báu, nhận phần phúc báu cúng dường của tín chủ. Bên cạnh đó, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp mà các chúng được khai thị và giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát.

#2 Mang lại hạnh phúc cho người dâng cúng

Trong kinh Tế đàn, Đức Phật dạy rằng: “Tất cả các tế đàn với tâm rộng lớn, bố thí, không có sự sát hại chúng sinh; người thí chủ có đầy đủ tín tâm đối với Tam Bảo và đầy đủ giới, tế đàn đó sẽ mang lại hạnh phúc cho người dâng cúng”. Đúng như vậy, buổi lễ Trai đàn Chẩn tế trang nghiêm với những vật phẩm thanh tịnh ắt hẳn sẽ đem đến lợi ích, an vui cho nhân dân, Phật tử.

Không chỉ vậy, đây còn là dịp để chúng ta tăng trưởng tâm từ bi, yêu thương và hạnh nguyện Bồ đề vì lợi ích cho chúng sinh trong các cõi, giúp cho họ thoát khỏi cảnh giới khổ đau, sớm kết duyên với Tam Bảo, được phát tâm Bồ đề, thực hành công hạnh Bồ đề cầu Vô thượng Bồ đề trong mai sau. Với công đức đó mà nhân dân, Phật tử được thành tựu các sở nguyện thiện để làm lợi ích cho mình và cho người, các nghiệp khổ dần được chuyển hóa.

#3 Những câu chuyện chuyển hóa nhiệm màu khi tham dự chương trình Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

Hết đau quặn dạ dày một cách vi diệu khi tham gia đàn Chẩn tế:

https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/posts/605504653853688/

Chuyển hóa bệnh tiền đình nhờ tu tập lễ Ngũ Bách Danh và thỉnh vong linh về đàn Chẩn tế:

https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/posts/641952280208925/

Chấm dứt những cơn ho sặc sụa tưởng như tắc thở ngay sau khi tham dự đàn Chẩn tế:

https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/posts/605675713836582/

Chuyển hóa hoàn toàn hiện tượng đau đầu gối, buồn ngủ, tâm hay khởi những điều bất thiện nhờ lễ Trai đàn Chẩn tế ngày 15/3/Nhâm Dần:

https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/posts/656600572077429/

Trên đây chỉ là một vài trong số rất nhiều câu chuyện được chứng nghiệm nhiệm màu của nhân dân, Phật tử đã tham gia chương trình lễ Trai đàn Chẩn tế tại chùa Ba Vàng. Bên cạnh đó, còn có rất nhiều sự linh ứng vi diệu được tổ chức tại chùa Ba Vàng được chia sẻ trong nhóm “Cảm nhận Hạnh Phúc mỗi ngày”.

Link nhóm:

https://www.facebook.com/groups/camnhanhanhphucmoingay/permalink/674288540308632

Văn bạch trước khi tham gia chương trình Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

Các Phật tử chắp tay trang nghiêm tham gia đàn lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

Các Phật tử chắp tay trang nghiêm tham gia đàn lễ Trai đàn Chẩn tế chùa Ba Vàng

1. Dành cho đối tượng nhân dân, Phật tử

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là… ở tại địa chỉ...Con được biết vào hồi … giờ, ngày… tháng… năm tại chùa Ba Vàng có tổ chức Trai đàn Chẩn tế…, hiến cúng cho các chúng trong cõi tâm linh. Con xin nương nhờ vào Tam Bảo, con xin được bạch thỉnh chư vị vong linh (đọc các vong linh)... vào ngày giờ đó được được về chùa Ba Vàng tham dự lễ Trai đàn chẩn tế, nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ.

(Nếu cúng dường Tam Bảo thì đọc: và con đã/sẽ phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tịnh tài là..., để hộ trì Phật, Pháp, Tăng - Tam Bảo)

(Đọc tiếp)

Con cũng xin nguyện hồi hướng công đức cho gia đình con được thiện duyên tăng trưởng kính tín Tam Bảo, cầu Vô Thượng Bồ Đề và hiện tại con xin hồi hướng cho (đọc các mong cầu thiện)...

Con xin các vong linh hoan hỷ, mọi sự được cát tường.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

2. Dành cho đối tượng Phật tử thuộc CLB Cúc Vàng

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Nam mô thập phương pháp giới thường trụ Tam Bảo tác đại chứng minh!

Đệ tử con tên là… ở tại… là Phật tử… (chính thức/dự thính (đã hoặc chưa) phát nguyện Bồ Đề tu lục hòa/tùy hỷ) thuộc đạo tràng … trong Câu lạc bộ Cúc Vàng – Tập Tu Lục Hòa.

+ Trường hợp có phát tâm cúng dường thì bạch:

Con/chúng con đã phát nguyện cúng dường Tam Bảo, tham gia cúng dường tịnh tài sắm lễ tịnh vật cùng Câu lạc bộ Cúc Vàng với tổng số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu đến cho chư Thiên, chư Thần Linh, (Phật tử đã phát nguyện thì đọc thêm: chư linh Thần hộ trì) và các vong linh.

Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (Phật tử đã phát nguyện thì đọc thêm: chư linh Thần hộ trì) cùng các vong linh (đọc phần tâm linh thỉnh về đàn Chẩn tế)… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn Chẩn tế tại chùa Ba Vàng, để nhận phần phúc báu cúng dường của con/gia đình chúng con và của các thí chủ tại đàn lễ, từ sự chú nguyện của chư Tăng, thọ thực phần hiến cúng vật phẩm trong đàn lễ và nương tựa Tam Bảo, nương tựa quý Thầy, nghe kinh thính Pháp khai thị được giác ngộ, được phát tâm Bồ Đề tu tập cầu giải thoát. (đọc 3 lần đoạn in đậm)

Con/chúng con xin tham dự/làm phận sự phục vụ đàn Chẩn tế trực tuyến.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

+ Trường hợp không phát tâm cúng dường thì bạch:

Giờ này con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, oai lực công đức Bồ Đề của Pháp lục hòa thỉnh chư vị chư Thiên, chư Thần Linh, (Phật tử đã phát nguyện thì đọc thêm: chư linh Thần hộ trì) cùng các vong linh (đọc phần tâm linh thỉnh về đàn Chẩn tế)… theo oai lực Tam Bảo, lời triệu thỉnh của chư Tăng vân tập về đàn Chẩn tế tại chùa Ba Vàng, và theo sự bố thí của đàn lễ mà tùy duyên được hưởng phần phước từ các thí chủ, con/chúng con cũng mong nguyện cho vong linh được nghe kinh thính pháp và theo oai lực công đức tu hành phạm hạnh đầu đà của chư Tăng chùa Ba Vàng, mà giác hiểu được lời Đức Phật dạy, nương tựa Tam Bảo, nương tựa chư Tăng tu hành sớm được thoát khổ. (đọc 3 lần đoạn in đậm)

Con/chúng con xin tham dự/làm phận sự phục vụ đàn Chẩn tế trực tuyến.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

3. Lưu ý: Văn bạch thỉnh vong linh về đàn Chẩn tế khi có hiện tượng bất thường (trên thân, hiện tượng khác) - Dành cho mọi đối tượng

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Đệ tử con tên là:…Hiện nay, con đang tham gia chương trình… trực tuyến hoặc trực tiếp, con thấy có các hiện tượng (kể hiện tượng)… nếu các hiện tượng này là do sự tác động của cõi tâm linh, thì con xin bạch thỉnh chư vị về đàn Chẩn tế tại chùa Ba Vàng, con xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo số tịnh tài là… để hồi hướng phúc báu làm duyên cho chư vị được nương tựa Tam Bảo thọ thực nghe kinh thính Pháp tại đàn Chẩn tế và kết duyên pháp lữ với các Phật tử trong Câu lạc bộ Cúc Vàng, phát tâm Bồ Đề thực hành công hạnh Bồ Đề “hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật Pháp” hồi hướng công đức cầu Vô Thượng Bồ Đề.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam Mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 lễ)

Nguyện mong, nương oai lực Tam Bảo, oai đức của chư Tăng và phúc báu từ sự cúng dường của các Phật tử trong chương trình Trai đàn Chẩn tế, các vong linh được thỉnh mời về đàn tràng sẽ tăng trưởng phúc báu, thọ thực no đủ và được kết duyên với Tam Bảo. Tất cả các chúng đều được an lành và nương tựa Tam Bảo tu hành cầu Vô Thượng đạo.

Bài liên quan
Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Những lời chúc mùa Vu Lan chạm đến trái tim

Bài viết🞄 03/8/2022

Hãy tham khảo bài viết dưới đây để “bỏ túi” những lời chúc ý nghĩa nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ!

Bài viết 🞄 03/8/2022

Hãy tham khảo bài viết dưới đây để “bỏ túi” những lời chúc ý nghĩa nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ!

Giới thiệu về tượng Quan Âm Bồ Tát tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 23/7/2022

Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Hình tượng của Ngài rất đỗi thân thuộc với người dân Việt,.. Để rõ hơn, mời quý vị cùng đọc bài viết.

Bài viết 🞄 23/7/2022

Quan Thế Âm Bồ Tát là hiện thân của sự từ bi, cứu khổ, cứu nạn. Hình tượng của Ngài rất đỗi thân thuộc với người dân Việt,.. Để rõ hơn, mời quý vị cùng đọc bài viết.

Tổng hợp các ngày lễ Phật giáo trong năm

Bài viết🞄 15/7/2022

Để nhân dân, Phật tử có cái nhìn tổng quan hơn về các ngày lễ Phật giáo, xin mời quý vị hãy cùng đón đọc bài viết dưới đây!

Bài viết 🞄 15/7/2022

Để nhân dân, Phật tử có cái nhìn tổng quan hơn về các ngày lễ Phật giáo, xin mời quý vị hãy cùng đón đọc bài viết dưới đây!

Không một viên thuốc - khỏi hẳn hiện tượng đau cổ và sống mũi không rõ nguyên nhân của con gái 5 tuổi

Bài viết🞄 14/7/2022

Xoay quanh những trải nghiệm tâm linh nhiệm màu khi tham gia trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, những câu chuyện chuyển hóa nghiệp khổ...

Bài viết 🞄 14/7/2022

Xoay quanh những trải nghiệm tâm linh nhiệm màu khi tham gia trai đàn chẩn tế chùa Ba Vàng, những câu chuyện chuyển hóa nghiệp khổ...

Những bài hát Vu Lan báo hiếu hay và ý nghĩa không nên bỏ lỡ

Bài viết🞄 14/7/2022

Các bài hát Vu lan báo hiếu luôn để lại trong lòng những người con sự thổn thức, in sâu hình ảnh những đôi bàn tay mẹ, những nỗi nhọc nhằn, vất vả của ba vì những đứa con.

Bài viết 🞄 14/7/2022

Các bài hát Vu lan báo hiếu luôn để lại trong lòng những người con sự thổn thức, in sâu hình ảnh những đôi bàn tay mẹ, những nỗi nhọc nhằn, vất vả của ba vì những đứa con.

Rằm tháng 7 là ngày gì và nên cúng gì để lợi ích nhất?

Bài viết🞄 12/7/2022

Cúng Rằm tháng 7 thế nào để được lợi ích, may mắn cả năm luôn là câu hỏi băn khoăn với nhiều người. Mời quý vị cùng đọc bài viết để giải đáp các thắc mắc nhé.

Bài viết 🞄 12/7/2022

Cúng Rằm tháng 7 thế nào để được lợi ích, may mắn cả năm luôn là câu hỏi băn khoăn với nhiều người. Mời quý vị cùng đọc bài viết để giải đáp các thắc mắc nhé.

Cầu cho người chết được siêu thoát nên làm như nào?

Bài viết🞄 12/7/2022

Cầu siêu là việc cần thiết và duy nhất mà người sống làm được để giúp cho người đã khuất được sinh vào cảnh giới bớt khổ đau. Vậy cầu siêu là gì, mời quý vị cùng đọc

Bài viết 🞄 12/7/2022

Cầu siêu là việc cần thiết và duy nhất mà người sống làm được để giúp cho người đã khuất được sinh vào cảnh giới bớt khổ đau. Vậy cầu siêu là gì, mời quý vị cùng đọc

Tháng 7 cô hồn và những kiêng kỵ trong dân gian có đúng không?

Bài viết🞄 01/7/2022

Tháng cô hồn theo quan điểm dân gian là tháng của ma quỷ, không đem lại điều may mắn, tốt lành...“Cô” là cô đơn, cô độc; “hồn” là vong hồn, linh hồn, vong linh.

Bài viết 🞄 01/7/2022

Tháng cô hồn theo quan điểm dân gian là tháng của ma quỷ, không đem lại điều may mắn, tốt lành...“Cô” là cô đơn, cô độc; “hồn” là vong hồn, linh hồn, vong linh.

Cách lạy Phật đúng mang lại lợi ích cho người thực hành

Bài viết🞄 29/6/2022

Cách lạy Phật đúng để đem lại lợi ích cho bản thân mình qua 8 bước lạy Phật dưới đây

Bài viết 🞄 29/6/2022

Cách lạy Phật đúng để đem lại lợi ích cho bản thân mình qua 8 bước lạy Phật dưới đây

Quan Âm Bồ Tát và 12 hạnh nguyện của Ngài

Bài viết🞄 27/6/2022

Quan Thế Âm Bồ Tát có công hạnh cứu độ chúng sinh nên trong kinh gọi là Quán tự tại Bồ Tát. Để hiểu rõ hơn về hạnh nguyện của Ngài, mời quý vị cùng đọc bài viết.

Bài viết 🞄 27/6/2022

Quan Thế Âm Bồ Tát có công hạnh cứu độ chúng sinh nên trong kinh gọi là Quán tự tại Bồ Tát. Để hiểu rõ hơn về hạnh nguyện của Ngài, mời quý vị cùng đọc bài viết.

Đi tìm câu trả lời: 7 ngày Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng - khóa 1 năm 2022 có gì hấp dẫn?

Bài viết🞄 09/6/2022

Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng được mong chờ nhất năm... Điều gì đã làm cho Khóa tu mùa hè chùa ba vàng trở nên hấp dẫn lớn đến vậy?

Bài viết 🞄 09/6/2022

Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng được mong chờ nhất năm... Điều gì đã làm cho Khóa tu mùa hè chùa ba vàng trở nên hấp dẫn lớn đến vậy?

“Biệt đội cánh cam” - Người nhận và cho những yêu thương đặc biệt!

Bài viết🞄 08/6/2022

Trong 2 ngày tập huấn các tình nguyện viên được lắng nghe những lời chia sẻ, động viên từ chư Tăng để có thêm sức mạnh tinh thần trở thành những “chiến binh áo cam” biết cho đi trong khóa tu mùa hè.

Bài viết 🞄 08/6/2022

Trong 2 ngày tập huấn các tình nguyện viên được lắng nghe những lời chia sẻ, động viên từ chư Tăng để có thêm sức mạnh tinh thần trở thành những “chiến binh áo cam” biết cho đi trong khóa tu mùa hè.

Người nổi tiếng cảm nhận như thế nào về chương trình khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng?

Bài viết🞄 02/6/2022

Rất nhiều người nổi tiếng khi đến giao lưu tại khóa tu đã có những cảm nhận đặc biệt tại khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng, bởi đó là môi trường rất tốt...

Bài viết 🞄 02/6/2022

Rất nhiều người nổi tiếng khi đến giao lưu tại khóa tu đã có những cảm nhận đặc biệt tại khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng, bởi đó là môi trường rất tốt...

Những ấn tượng đặc biệt của chư Tôn đức Tăng quốc tế trong Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 18/5/2022

Dấu ấn đọng lại sau Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng...những cảm nhận đặc biệt của các vị khách quý tham dự chương trình, đặc biệt là chư Tôn đức Tăng quốc tế...

Bài viết 🞄 18/5/2022

Dấu ấn đọng lại sau Đại lễ Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng...những cảm nhận đặc biệt của các vị khách quý tham dự chương trình, đặc biệt là chư Tôn đức Tăng quốc tế...

Nghệ sĩ opera Đào Tố Loan - Quán quân cuộc thi Singapore Lyric Opera 2018 - Tôi vô cùng tự hào và mong muốn đứng trên sân khấu chùa Ba Vàng

Tin tức🞄 18/5/2022

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022 quay lại chùa Ba Vàng, tôi nhận ra rằng đã rất lâu rồi, tôi chưa có cảm giác hạnh phúc, an nhiên như vậy

Tin tức 🞄 18/5/2022

Nhân dịp Đại lễ Phật đản 2022 quay lại chùa Ba Vàng, tôi nhận ra rằng đã rất lâu rồi, tôi chưa có cảm giác hạnh phúc, an nhiên như vậy

Ấn tượng những khoảnh khắc Phật tử nhí đón Tết Phật đản 2022 tại chùa Ba Vàng

Bài viết🞄 08/5/2022

Với tâm thế hoan ca mừng Tết Phật đản, trong khuôn viên chùa Ba Vàng đã xuất hiện nhiều khoảnh khắc vô cùng ấn tượng từ những Phật tử nhí cũng hoan hỷ đón mừng ngày Đức Thế Tôn ra đời.

Bài viết 🞄 08/5/2022

Với tâm thế hoan ca mừng Tết Phật đản, trong khuôn viên chùa Ba Vàng đã xuất hiện nhiều khoảnh khắc vô cùng ấn tượng từ những Phật tử nhí cũng hoan hỷ đón mừng ngày Đức Thế Tôn ra đời.

Gần 300 chư Tăng trên thế giới, hàng vạn Phật tử về chùa Ba Vàng tham dự Lễ sớt bát cúng dường

Bài viết🞄 07/5/2022

Chương trình Lễ Đặt bát cúng dường chư Tăng các hệ phái được diễn ra vào 9h00 sáng ngày 07/5/Nhâm Dần (tức ngày 07/5/2022).

Bài viết 🞄 07/5/2022

Chương trình Lễ Đặt bát cúng dường chư Tăng các hệ phái được diễn ra vào 9h00 sáng ngày 07/5/Nhâm Dần (tức ngày 07/5/2022).

Lời chúc lễ Phật đản ý nghĩa nhất dành cho tất cả mọi người

Bài viết🞄 27/4/2022

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên gửi những lời hay ý đẹp nào thì đừng bỏ qua bài viết tổng hợp những lời chúc lễ Đức Phật đản sinh dưới đây nhé!

Bài viết 🞄 27/4/2022

Nếu bạn đang băn khoăn không biết nên gửi những lời hay ý đẹp nào thì đừng bỏ qua bài viết tổng hợp những lời chúc lễ Đức Phật đản sinh dưới đây nhé!

TOP bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất!

Bài viết🞄 19/4/2022

Tuyển tập những bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất! Với tâm tri ân, mừng vui đón chờ ngày Đức Thế Tôn đản sinh - một sự kiện mang lại lợi ích to lớn cho khắp cõi nhân thiên và loài người

Bài viết 🞄 19/4/2022

Tuyển tập những bài hát mừng lễ Phật đản hay nhất! Với tâm tri ân, mừng vui đón chờ ngày Đức Thế Tôn đản sinh - một sự kiện mang lại lợi ích to lớn cho khắp cõi nhân thiên và loài người