trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão
mâm cúng thí thực chùa Ba Vàng - các bài viết về mâm cúng thí thực chùa Ba Vàng, tin tức mâm cúng thí thực chùa Ba Vàng

Hàng trăm đồ vật thực trong đàn chẩn tế gieo duyên Bồ Đề cho chúng sinh được bày trí đẹp mắt tại chùa Ba Vàng

Hàng trăm loại vật phẩm được bày trí trên gần 20 bàn cúng thí: những khối bánh được tạo hình tháp, hình quả thông lạ mắt,...

Hàng trăm đồ vật thực trong đàn chẩn tế gieo duyên Bồ Đề cho chúng sinh được bày trí đẹp mắt tại chùa Ba Vàng

Hàng trăm đồ vật thực trong đàn chẩn tế gieo duyên Bồ Đề cho chúng sinh được bày trí đẹp mắt tại chùa Ba Vàng

Hàng trăm loại vật phẩm được bày trí trên gần 20 bàn cúng thí: những khối bánh được tạo hình tháp, hình quả thông lạ mắt,...

30/7/2021

723 Lượt xem