trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão
Nhân quả và nghiệp báo - các bài viết về Nhân quả và nghiệp báo, tin tức Nhân quả và nghiệp báo

Pháp thoại: Nhân quả và nghiệp báo

Sư Phụ đã chia sẻ Pháp với chủ đề Nhân quả và Nghiệp báo. Nhân quả là một quy luật khách quan tất yếu, không có một việc gì ra ngoài nhân quả được.

Pháp thoại: Nhân quả và nghiệp báo

Pháp thoại: Nhân quả và nghiệp báo

Sư Phụ đã chia sẻ Pháp với chủ đề Nhân quả và Nghiệp báo. Nhân quả là một quy luật khách quan tất yếu, không có một việc gì ra ngoài nhân quả được.

19/6/2019

10528 Lượt xem