trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Nhân quả và nghiệp báo - các bài viết về Nhân quả và nghiệp báo, tin tức Nhân quả và nghiệp báo

Pháp thoại: Nhân quả và nghiệp báo

Không có một việc gì ra ngoài nhân quả cả. Từ lĩnh vực vật chất, phạm vi vật chất cho đến phạm vi tinh thần; từ cái hữu hình cho đến vô hình

Pháp thoại: Nhân quả và nghiệp báo

Pháp thoại: Nhân quả và nghiệp báo

Không có một việc gì ra ngoài nhân quả cả. Từ lĩnh vực vật chất, phạm vi vật chất cho đến phạm vi tinh thần; từ cái hữu hình cho đến vô hình

19/6/2019

10528 Lượt xem