trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ cầu siêu vong linh thai nhi | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Thứ Tư, 28/7/2021

tức 19/6 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Pháp thoại: Nhân quả và nghiệp báo

19/6/2019

104 Lượt xem

Ngày cuối cùng của khóa tu mùa hè lần thứ 3 năm 2018. Sư Phụ - Thích Trúc Thái Minh đã có buổi chia sẻ Pháp với các bạn khóa sinh với chủ đề Nhân quả và nghiệp báo.

"Nhân quả là một quy luật khách quan tất yếu, không có một việc gì ra ngoài nhân quả được. Đạo Phật thì nói là nhân - duyên - quả. Không có một việc gì ra ngoài nhân quả cả. Từ lĩnh vực vật chất, phạm vi vật chất cho đến phạm vi tinh thần; từ cái hữu hình mắt chúng ta nhìn thấy cho đến vô hình chúng ta không nhìn thấy; không ra ngoài quy luật nhân quả."