trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"
Đánh giá phiên bản mới

Chủ Nhật, 24/01/2021

tức 12/12 Canh Tý

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Là những câu chuyện có thật của các Phật tử đã ứng dụng Phật Pháp để làm thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn. Mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, gia đình và người thân...

Phật Pháp ứng dụng
Là những câu chuyện có thật của các Phật tử đã ứng dụng Phật Pháp để làm thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn. Mang lại cuộc sống hạnh phúc cho chính mình, gia đình và người thân...

Tu tập hồi hướng Oan gia trái chủ giữ được tính mạng

18/11/2019

1 Lượt xem

Giảng sư:

Oan gia trái chủ là danh từ quen thuộc trong Phật giáo. Oan gia trái chủ ảnh hưởng đến đời sống con người rất nhiều. Một Phật tử nhờ sự hướng dẫn của chư Tăng chùa Ba Vàng, tu tập theo giáo lý nhân quả của Phật giáo mà đã giữ được tính mạng của mình. Mời quý vị và các bạn cùng xem video để hiểu rõ hơn về oan gia trái chủ và sự tác động của chúng trên đời sống chúng ta.

Xem thêm:
Bài 8 – Hướng Dẫn Nương Đức Chư Tăng Chùa Ba Vàng, Tu Tập Hằng Ngày Tại Nhà, Để Chuyển Hoá Nghiệp

 

Video tiếp theo