Pháp thoại ý nghĩa trong ngày giỗ Đức Tổ sư: “Người cư sĩ cao quý”

“Uống nước nhớ nguồn” là nét đẹp đạo đức truyền thống của ông cha ta từ ngàn xưa. Đối với người đệ tử Phật thì tâm tri ân là hạnh tu căn bản trên bước đường tu tập, răn dạy cho chúng con hạnh biết ơn những ai đã giúp cho mình hiểu biết được về chân lý, hiểu biết được về nhân quả, giúp cho mình có lợi ích, góp phần thành tựu phát triển trí tuệ giải thoát.
Nhân ngày giỗ Tổ sư Trúc Lâm Ma ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác – ngày 23/8/Canh Tý (tức ngày 09/10/2020), trước lòng khát ngưỡng giáo Pháp của Đức Như Lai, Sư Phụ đã truyền trao cho hàng đệ tử Phật Pháp thoại: “Người cư sĩ cao quý”.

Nhân ngày giỗ Đức Tổ sư khai sơn chùa Ba Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh quang lâm Chính điện ban bố Pháp nhũ qua bài Pháp thoại "Người cư sĩ cao quý"

Nhân ngày giỗ đức Tổ Sư khai sơn chùa Ba Vàng, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từ bi giảng giải cho đại chúng Pháp thoại “Người cư sĩ cao quý”

Chư Tăng ghi chép lời Sư Phụ dạy trong bài Pháp thoại "Người cư sĩ cao quý"

Chư Tăng ghi chép lời Sư Phụ dạy trong bài Pháp thoại “Người cư sĩ cao quý”

Chư Ni ghi chép lời Sư Phụ dạy trong bài Pháp thoại

Chư Ni lắng nghe và ghi chép lại những lời Pháp nhũ từ Sư Phụ 

Đối với các Phật tử tại gia, mặc dù chỉ nghe Pháp qua mạng trực tuyến nhưng tất cả mọi người đều rất hoan hỷ và trân quý những lời Pháp nhũ của Sư Phụ. Đặc biệt trong ngày giỗ Tổ, Sư Phụ đã giáo dưỡng chúng đệ tử những đức hạnh cao quý của đức Thánh Tổ, giúp các Phật tử biết nương tựa Tam Bảo, thân cận bậc Thiện tri thức.Đối trước Sư Phụ, các Phật tử xin nguyện gắng sức học Pháp, hành Pháp, tinh tấn hòa hợp làm phận sự, hướng tới trở thành những người cư sỹ báu, góp phần tiếp nối chí nguyện của Sư Tổ, của Sư Phụ!

Với lòng kính tín Tam Bảo, Phật tử chùa Ba Vàng tinh tấn học Pháp để ứng dụng vào cuộc sống

Với lòng kính tín Tam Bảo, Phật tử chùa Ba Vàng tinh tấn học Pháp để ứng dụng vào cuộc sống

Dù không được về chùa nhưng các quý Phật tử vẫn tinh tấn học Pháp trực tuyến

Dù không được về chùa nhưng các quý Phật tử vẫn sắp xếp thời gian học Pháp trực tuyến

Qúy Phật tử chăm chỉ ghi chép lời Sư Phụ dạy

Phật tử chăm chỉ ghi chép lời Sư Phụ dạy

Mặc dù nghe Pháp qua mạng nhưng quý Phật tử vẫn luôn hoan hỉ và trân quý những lời Sư Phụ giảng giải

Phật tử trong thời khóa nghe Pháp 

Các bài nên xem:

 

Bình Luận
Link to map Back top top