trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.
Phật Pháp là con đường đưa chúng ta đến hạnh phúc tối hậu

20/4/2020

71 Lượt xem

[TRÍCH - Video Tái sanh - vô sanh - hành tướng của chú tâm và trí tuệ cùng sự khác nhau giữa chúng | Kinh Mi Tiên - ngày 16/10/2017]

Trong bài Pháp thoại, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng: “Tất cả chúng sinh đều có một mong cầu rất chính đáng đó là mong cầu hạnh phúc”. Tuy nhiên hạnh phúc thế gian mà chúng sinh mong cầu chỉ là hạnh phúc tương đối, tạm bợ; bởi vì có rồi lại không, được rồi lại mất, vui rồi lại khổ. Tấm gương của Thái tử Tất Đạt Đa hay Đức vua Trần Nhân Tông cho chúng ta thấy, các Ngài đã sớm nhận ra sự thật ấy. Đối với các Ngài, dù đang là người đứng đầu đất nước, có đầy đủ quyền lực, ngũ dục sung mãn nhưng vẫn thấy đó chưa phải thật là hạnh phúc. Vì thế, các Ngài đã quyết định từ bỏ ngai vàng, dấn thân trên con đường cầu đạo giải thoát để đạt được hạnh phúc thật sự.

Trong video “Phật Pháp là con đường đưa chúng ta đến hạnh phúc tối hậu” trên đây do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải, chúng ta sẽ có thêm lòng tin vào con đường mà các bậc Thánh Hiền đã đi - đó chính là Phật Pháp.

Video tiếp theo