trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão
Phụ nữ gò má cao - các bài viết về Phụ nữ gò má cao, tin tức Phụ nữ gò má cao

Phụ nữ gò má cao: quan điểm của đạo Phật và nhân tướng học về tướng sát phu

Phụ nữ có gò má cao vốn hay nhận phải cái nhìn thiếu thiện cảm bởi câu truyền miệng “Đàn bà gò má cao, giết chồng không cần dao”. Điều này vô tình khiến nhiều cô gái không những

Phụ nữ gò má cao: quan điểm của đạo Phật và nhân tướng học về tướng sát phu

Phụ nữ gò má cao: quan điểm của đạo Phật và nhân tướng học về tướng sát phu

Phụ nữ có gò má cao vốn hay nhận phải cái nhìn thiếu thiện cảm bởi câu truyền miệng “Đàn bà gò má cao, giết chồng không cần dao”. Điều này vô tình khiến nhiều cô gái không những

27/5/2020

1543 Lượt xem