trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
Phước đức với việc vãng sinh - các bài viết về Phước đức với việc vãng sinh, tin tức Phước đức với việc vãng sinh

Pháp thoại: Thiện căn với việc vãng sinh

Trong kinh Di Đà có câu: "Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên đắc sinh bỉ quốc" nghĩa là "Chẳng thể có chút thiện căn, phước đức...

Pháp thoại: Thiện căn với việc vãng sinh

Pháp thoại: Thiện căn với việc vãng sinh

Trong kinh Di Đà có câu: "Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên đắc sinh bỉ quốc" nghĩa là "Chẳng thể có chút thiện căn, phước đức...

07/05/2021

12 Lượt xem

Phước đức với việc vãng sinh

Phước đức với việc vãng sinh

Pháp thoại theo chủ đề🞄 05/12/2020

Phước đức với việc vãng sinh