trực tuyến
Chẩn tế tháng 3/Giáp Thìn

Thứ Năm, 25/4/2024

tức 17/3 Giáp Thìn
Phước đức với việc vãng sinh - các bài viết về Phước đức với việc vãng sinh, tin tức Phước đức với việc vãng sinh

Phước đức với việc vãng sinh

Phước đức từ đâu mà sinh? Nhiều quan niệm cho rằng chỉ cần niệm hồng danh Phật thì có thể vãng sinh về các cõi thiện lành. Liệu quan niệm này có đúng hay không?

Phước đức với việc vãng sinh

Phước đức với việc vãng sinh

Phước đức từ đâu mà sinh? Nhiều quan niệm cho rằng chỉ cần niệm hồng danh Phật thì có thể vãng sinh về các cõi thiện lành. Liệu quan niệm này có đúng hay không?

05/12/2020

7 Lượt xem