trực tuyến
(Chu kỳ 6) Tụng kinh trong "Chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư Tăng"

Thứ Sáu, 30/7/2021

tức 21/6 Tân Sửu

Phật Pháp ứng dụng

Phật Pháp ứng dụng

Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phật Pháp ứng dụng
Chuyên mục tập hợp những giải đáp, chia sẻ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong các buổi giảng Pháp trực tuyến thường kỳ. Qua đó, quý Phật tử có thể dễ dàng ứng dụng lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

Phước đức với việc vãng sinh

05/12/2020

7 Lượt xem

"Phước đức" chính là một trong những hành trang không thể thiếu trên con đường hướng tới sự "vãng sinh" về cố hương giác ngộ của người đệ tử Phật. Thế nhưng, phước đức từ đâu mà sinh? Nhiều quan niệm cho rằng chỉ cần niệm hồng danh Phật thì có thể vãng sinh về các cõi thiện lành. Liệu quan niệm này có đúng hay không?
Hãy cùng theo dõi video "Phước đức với việc vãng sinh" của Thầy Thích Trúc Thái Minh để hiểu rõ hơn về điều này.