Thầy Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng Ni chùa Ba Vàng khánh tuế Hòa Thượng Thích Thanh Từ

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh xuất gia tại thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, dưới sự thế phát của Hòa Thượng Thích Thanh Từ.
Dù thời gian Sư Phụ ở thiền viện và gần gũi Hòa Thượng không nhiều nhưng Sư Phụ vẫn hằng nhớ ơn tế độ, ơn giáo dưỡng của Hòa Thượng đối với mình.
Với tâm tri ân và báo hiếu, mong muốn các đệ tử được nhớ về cội nguồn, năm 2018, Sư Phụ đã tổ chức cho chư Tăng Ni chùa Ba Vàng trở về khánh tuế Hòa Thượng ân sư. Bên cạnh đó, đoàn cũng thăm lại thiền viện Trúc Lâm Chân Không – nơi Hòa Thượng khởi dựng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, thiền viện Trúc Lâm Thường Chiếu và thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt – nơi Sư Phụ xuất gia học đạo.
Kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong video dưới đây!

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top