trực tuyến
Phật tử tụng kinh Dược Sư | Ngày 19/01/Giáp Thìn

Thứ Hai, 04/3/2024

tức 24/1 Giáp Thìn
Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác - các bài viết về Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác, tin tức Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác

Ca khúc: Tán dương Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác khai sơn ngôi chùa Bảo Quang - ngôi chùa Ba Vàng trên dãy Thành Đẳng. Soi chiếu trí tuệ từ bi, bác ái khắp chốn nhân gian, nối tiếp dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Trần Nhân Tông

Ca khúc: Tán dương Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

Ca khúc: Tán dương Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác khai sơn ngôi chùa Bảo Quang - ngôi chùa Ba Vàng trên dãy Thành Đẳng. Soi chiếu trí tuệ từ bi, bác ái khắp chốn nhân gian, nối tiếp dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Trần Nhân Tông

27/9/2021

9 Lượt xem