trực tuyến
Chương trình số 2: Chu kỳ 6 - Tụng kinh tu tập theo 3 tháng an cư của chư Tăng

Chủ Nhật, 26/6/2022

tức 28/5 Nhâm Dần

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…
Ca khúc: Tán dương Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác | Nhạc Phật giáo chùa Ba Vàng

27/9/2021

9 Lượt xem

Tổ sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác là vị Thiền sư của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Ngài là người có công khai sơn ngôi chùa Ba Vàng. Trong suốt cuộc đời của mình, Ngài đã đem ánh sáng Phật Pháp phổ độ khắp quần sinh, mang lại bình yên cho nhân dân.
Hướng về ngày giỗ Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 264, chúng ta hãy cùng cảm niệm ân đức của Ngài qua bài hát “Tán dương Thiền Sư Tuệ Bích Phổ Giác”.
---
Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)
Phối khí: Phạm Hồng Sơn
Thể hiện: Ca sĩ Diệu Đan

Lời bài hát:
"Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác khai sơn ngôi chùa Bảo Quang trên dãy Thành Đẳng.
Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác nối tiếp dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Trần Nhân Tông sau 400 năm.
Ngài đã từ giã dục trần sống đời xuất gia, thực hành thiền định, kiến lập đạo tràng, độ cho tứ chúng, làm ruộng phước lành, tế độ nhân thiên.
Tuệ Bích Phổ Giác - Thiền sư trí tuệ cao quý, phổ độ quần sinh mang lại yên bình cho vùng Đông Bắc.
Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác khai sơn ngôi chùa Bảo Quang - ngôi chùa Ba Vàng trên dãy Thành Đẳng.
Soi chiếu trí tuệ từ bi, bác ái khắp chốn nhân gian, nối tiếp dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Trần Nhân Tông.
Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác khai sơn ngôi chùa Bảo Quang - ngôi chùa Ba Vàng trên dãy Thành Đẳng.
Soi chiếu trí tuệ từ bi, bác ái khắp chốn nhân gian, nối tiếp dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử Trần Nhân Tông.
Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác khai sơn ngôi chùa Bảo Quang - ngôi chùa Ba Vàng trên dãy Thành Đẳng lợi lạc quần sinh.
Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác khai sơn ngôi chùa Bảo Quang - ngôi chùa Ba Vàng trên dãy Thành Đẳng lợi lạc quần sinh.
Chúng con cúi đầu kính lễ Đức Tổ Sư
Chúng con cúi đầu kính lễ Đức Tổ Sư
Chúng con cúi đầu kính lễ Đức Tổ Sư
Chúng con cúi đầu kính lễ Đức Tổ Sư.
Chúng con cúi đầu kính lễ Đức Tổ Sư."