Thông báo chương trình trực tuyến Thứ 2, ngày 30 tháng 5 năm Canh Tý (tức 20/7/2020)

Thông báo chương trình trực tuyến Thứ 2, ngày 30 tháng 5 năm Canh Tý (tức 20/7/2020)
Thời gian chi tiết:
– 18h15: Sám hối chuyển hóa
– 19h15: Thính Pháp
Chương trình Sám hối chuyển hóa và Thính Pháp sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông:

– Website: https://chuabavang.com/
– Website: https://thaythichtructhaiminh.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
– Youtube: https://www.youtube.com/chuabavangqn?sub_confirmation=1

Chúc quý Phật tử cùng gia đình hoan hỷ và tinh tấn tu học được nhiều phúc lạc.
Trân trọng thông báo!
Ban Văn Hóa – Chùa Ba Vàng.

Thông báo chương trình trực tuyến Thứ 2, ngày 30 tháng 5 năm Canh Tý (tức 20/7/2020)

Thông báo chương trình trực tuyến Thứ 2, ngày 30 tháng 5 năm Canh Tý (tức 20/7/2020)

Các bài nên xem: 

Bình Luận
Link to map Back top top