trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
thuyết pháp - các bài viết về thuyết pháp, tin tức thuyết pháp

Sau hơn 2 tháng xuất hiện dịch bệnh, Phật tử hạnh phúc khi được nghe Sư Phụ giảng Pháp

Ngày 14/3/Canh Tý, chúng con vô cùng biết ơn và xúc động khi Sư Phụ với tâm yêu thương vô bờ đã quyết định xuống núi để tiếp tục thuyết Pháp trực tuyến...

Sau hơn 2 tháng xuất hiện dịch bệnh, Phật tử hạnh phúc khi được nghe Sư Phụ giảng Pháp

Sau hơn 2 tháng xuất hiện dịch bệnh, Phật tử hạnh phúc khi được nghe Sư Phụ giảng Pháp

Ngày 14/3/Canh Tý, chúng con vô cùng biết ơn và xúc động khi Sư Phụ với tâm yêu thương vô bờ đã quyết định xuống núi để tiếp tục thuyết Pháp trực tuyến...

07/05/2021

1 Lượt xem

[Mừng ngày Phật Thành Đạo] Tri ân vị chư Thiên đã thỉnh Phật thuyết Pháp cho chúng sinh

[Mừng ngày Phật Thành Đạo] Tri ân vị chư Thiên đã thỉnh Phật thuyết Pháp cho chúng sinh

Bài viết🞄 01/01/2020

Chúng ta cũng cần khởi tâm tri ân vị chư Thiên (Phạm thiên Sahampati) - người thỉnh Phật thuyết Pháp đem lại vô vàn hạnh phúc an lạc cho nhân thiên...

Nghe Pháp Được Lợi Ích - Kinh Nikaya Giảng Giải

Nghe Pháp Được Lợi Ích - Kinh Nikaya Giảng Giải

Kinh Nikaya giảng giải🞄 16/06/2019

Vậy nên, ai ai cũng được lợi ích từ việc lắng nghe Pháp và thực hành những lời Phật thuyết.

Tại Sao Đức Thế Tôn Không Muốn Thuyết Pháp Sau Khi Đắc Đạo? - Câu 117 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp 

Tại Sao Đức Thế Tôn Không Muốn Thuyết Pháp Sau Khi Đắc Đạo? - Câu 117 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp 

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 04/10/2017

Tại Sao Đức Thế Tôn Không Muốn Thuyết Pháp Sau Khi Đắc Đạo? - Câu 117 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Vì Đức Phật Thuyết Pháp Mà Làm Cho Sáu Mươi Vị Tỳ - Kheo Hộc Máu Chết! - Câu 105 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Vì Đức Phật Thuyết Pháp Mà Làm Cho Sáu Mươi Vị Tỳ - Kheo Hộc Máu Chết! - Câu 105 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp giảng giải🞄 15/09/2017

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp - Câu 105 | Vì Đức Phật Thuyết Pháp Mà Làm Cho Sáu Mươi Vị Tỳ - Kheo Hộc Máu Chết! | Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng.

Thầy Trụ Trì Thích Trúc Thái Minh Thuyết Pháp Tại Chùa Bằng - Hà Nội

Thầy Trụ Trì Thích Trúc Thái Minh Thuyết Pháp Tại Chùa Bằng - Hà Nội

Hoạt động phật sự🞄 05/07/2014

Ngày 30 tháng 11 năm 2014đông đảo Phật tử Đạo tràng Pháp Hoa đã vân tập về chùa Bằng (Linh Tiên tự) để tham dự ngày tu bát quan trai