Chư Tăng, Phật Tử Chùa Ba Vàng Thực Hành Tâm Hiếu Hướng Tới Ngày Giỗ Tổ

“Cây có gốc mới nở ngành xanh ngọn
Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu
Người ta nguồn gốc từ đâu
Có tổ tiên trước rồi sau có mình”.

Mọi công tác chuẩn bị cho Đại lễ giỗ Tổ chùa Ba Vàng đang dần được hoàn tất

Mọi công tác chuẩn bị cho Đại lễ giỗ Tổ chùa Ba Vàng đang dần được hoàn tất

Đền ân đáp nghĩa từ lâu đã trở thành đạo lý in sâu vào tâm khảm của dân tộc Việt Nam. Hôm nay, đại chúng được tu tập tại chốn già lam Ba Vàng trang nghiêm, thanh tịnh, chúng ta chẳng thể quên ân đức của các bậc tiền nhân đã vất vả khai sơn tạo tự và hành đạo tại non thiêng nơi đây. Trên tinh thần nhớ ơn và đền ơn ấy, ngày 23/8/2019 chùa Ba Vàng sẽ tổ chức đại lễ giỗ Tổ, tưởng niệm 262 năm ngày Thiền sư Ma ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác thâu thần thị tịch về cõi Niết bàn. Người đã tiếp nối các bậc tiền nhân khai sơn tạo tự và phục hưng dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử của Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Nhớ Về Ân Đức Ngài Tổ Sư Tuệ Bích Phổ Giác

Thiền sư Trúc Lâm Ma ha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác sinh ra và lớn lên lúc vương triều nhà Lê đang trong thời kỳ u tối, loạn lạc; cũng là lúc dòng thiền Trúc Lâm của Phật hoàng Trần Nhân Tông đã mai một gần 300 năm. Với lý tưởng tìm cầu chân lý, giải thoát khỏi mọi phiền não, khổ đau; Ngài đã cắt ái ly gia, xuất gia làm đệ tử của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Sau khi đạo hạnh vững vàng, Ngài rời non thiêng Yên Tử về núi Thành Đẳng lập am tu tập. Núi Thành Đẳng khi ấy chỉ là một ngọn núi hoang sơ, không người qua lại.

Tôn tượng của Tổ Sư Ngài Trúc Lâm Maha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác được thờ tự tại chùa Ba Vàng

Tôn tượng của Tổ Sư Ngài Trúc Lâm Maha Sa môn Tuệ Bích Phổ Giác được thờ tự tại chùa Ba Vàng

Hàng ngày, Ngài lấy rau rừng làm thức ăn, uống nước giếng Sơn thần, dày công tu tập vượt qua muôn vàn khó khăn. Trải qua những năm xây dựng và hoằng dương Phật Pháp tại đây, Ngài đã tiếp nối các bậc Long Tượng làm sống lại dòng thiền Trúc Lâm sau gần 300 năm mai một. Ngài đã độ được gần 100 Thiền Tăng trưởng thành, Tăng đoàn do Ngài hóa độ đã tỏa đi muôn phương giáo hóa chúng sinh.

Lời Sách Tấn Của Sư Phụ Hướng Đến Ngày Giỗ Tổ

Trong chương trình Khám Phá Vườn Tâm, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng dạy: “Tâm biết ơn – chúng ta phải học, phải rèn hàng ngày mới có. Thường thì bản chất của chúng sinh là vô ơn, bội nghĩa, ai giúp mình điều gì xong là quên ngay, lúc cần thì tha thiết cầu xin, lúc nào bất lợi là quay lại phản người ta…”. Một người tu Phật mà không xây dựng, củng cố cho mình được tâm biết ơn, đền ân đáp nghĩa thì vẫn chưa phải là một người Phật tử chân chính. Một người không có tâm tri ân, báo ân lâu dần sẽ trở thành người vô ơn, bạc nghĩa, không biết ai là người ta phải mang ơn, ai là người giúp ta thành tựu đạo quả.

Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại lễ giỗ Tổ

Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng đi kiểm tra công tác chuẩn bị cho Đại lễ giỗ Tổ

Trong buổi lễ giỗ Tổ năm 2017, Sư Phụ từng căn dặn Phật tử: “Nhân ngày húy kỵ của Thiền sư Tuệ Bích Phổ Giác, toàn thể chư Tăng, Ni cùng Phật tử chúng ta, với một lòng thành kính Tam Bảo, thành kính với đức Tổ sư, chúng ta hướng tâm tri ân, khắc ghi công đức của Sư tổ cũng như của liệt vị Tổ sư… Thầy rất mong toàn thể Tăng Ni, Phật tử cố gắng tinh tấn tu hành. Chúng ta đã được ơn phước các Ngài gia hộ, xây dựng Tùng lâm; chúng ta làm sao duy trì Phật Pháp được lâu dài, được hưng thịnh, nhiều người đủ duyên lành với chính Pháp của Phật thì đó chính là chúng ta đền đáp công ơn của Phật, của Tổ, cũng như tích được các công đức phước báu cho mình. Thầy chúc toàn thể đại chúng luôn luôn đoàn kết, tinh tấn tu tập và chí nguyện bất thoái lay chuyển”. Lời sách tấn của Thầy như khắc sâu thêm trong lòng mỗi Phật tử về tâm niệm nhớ ân và đền ân; để từ đây quý Phật tử củng cố cho mình được tâm biết ơn và đền ơn ngày càng sâu sắc.

Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ giỗ Tổ

Sư Phụ cùng đại Tăng chùa Ba Vàng kiểm tra công tác chuẩn bị Đại lễ giỗ Tổ

Tu Tâm Hiếu Để Tiến Tu Trên Bước Đường Học Phật

Là người học Phật, chúng ta phải lấy chữ “Hiếu” làm đầu, vì “tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật”; là cửa ngõ đầu tiên mà mỗi Phật tử phải đi qua trên bước đường tu nhân học Phật. Ngày giỗ Tổ là dịp để chư Tăng và Phật tử chùa Ba Vàng cùng cảm niệm về ân đức cao quý của các vị Tổ sư, từ đó bồi dưỡng thêm tâm niệm báo hiếu trong lòng mỗi người.

Chư Tăng triển khai các công việc tới các Phật tử để công tác chuẩn bị cho Đại lễ giỗ Tổ diễn ra theo đúng kế hoạch

Chư Tăng triển khai các công việc tới các Phật tử để công tác chuẩn bị cho Đại lễ giỗ Tổ diễn ra theo đúng kế hoạch

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành triển khai công tác giỗ Tổ

Chư Tăng chùa Ba Vàng thực hành triển khai công tác giỗ Tổ

Khi nghĩ đến những năm tháng muôn trùng khó khăn, thử thách mà các Ngài đã vượt qua để gây dựng và giữ gìn mạng mạch Phật Pháp cho hàng hậu học ngày nay; có lẽ trong chúng ta ai cũng sẽ khởi lên niềm xúc động, tâm niệm hiếu kính, biết ơn tới quý Ngài. Từ đó, chúng ta càng thêm kính quý gương sáng của các vị Tổ sư mà ngày càng tinh tấn tu học, dấn thân phụng sự. Người Phật tử có tâm hiếu, sau khi tham dự lễ giỗ Tổ sẽ ngày càng tinh tấn, tiến bước trên con đường đạo. Người ấy cũng sẽ chiêu cảm được những người con hiếu thảo, ngoan hiền, xứng đáng với tâm hiếu thường trực trong lòng mình.

Chư Ni chùa Ba Vàng cùng tham gia công tác chuẩn bị cho Đại lễ giỗ Tổ

Chư Ni chùa Ba Vàng cùng tham gia công tác chuẩn bị cho Đại lễ giỗ Tổ

Ngày lễ giỗ Tổ là dịp để Tăng, Ni, Phật tử đầy đủ nhân duyên tỏ lòng hiếu kính, nhớ về bậc Thạch trụ Thiền môn –  Người đã tiếp nối các bậc Tổ sư đã khai sơn, trùng hưng lại dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử nơi đỉnh núi Ba Vàng. Mong rằng, các Phật tử sẽ sắp xếp thời gian để trở về chùa trong ngày tri ân đến bậc Tổ sư để bồi đắp cho mình thêm nguồn tâm hiếu đạo và báo ân.

Đức Tín

Xem thêm: Thông Báo Chương Trình Đại Lễ Giỗ Tổ Ngài Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác Lần Thứ 262

Bình Luận
Link to map Back top top