Hàng ngàn Phật tử tham gia thời khóa tọa thiền trong ngày tu học Bát Quan Trai giới

Sau giờ chỉ tĩnh (nghỉ trưa), các Phật tử cùng nhau vân tập về khu vực Chính điện và Đại giảng đường để tham gia thời khóa tọa thiền. Đây cũng là thời khóa đầu tiên của buổi chiều ngày tu học Bát Quan Trai giới.

>>> Hướng dẫn cách ngồi thiền đúng phương pháp để giúp tâm an định

Đại đức Thích Trúc Bảo Hòa bạch Phật gia hộ trước khi bước vào thời khóa tọa thiền trong ngày tu học Bát Quan Trai giới

Đại đức Thích Trúc Bảo Hòa bạch Phật gia hộ trước khi bước vào thời khóa tọa thiền trong ngày tu học Bát Quan Trai giới

Tại Chính điện tầng 2, Chư Tăng hướng dẫn các Phật tử ngồi thiền trong tĩnh lặng để quán xét thân tâm

Tại Chính điện tầng 2, chư Tăng hướng dẫn các Phật tử ngồi thiền trong tĩnh lặng để quán xét thân tâm

Các Phật tử thực tập đối diện nội tâm để phát hiện ra những tâm niệm bất thiện, từ đó rút ra bài học cho chính mình

Các Phật tử thực tập đối diện nội tâm để phát hiện ra những tâm niệm bất thiện, từ đó rút ra bài học cho chính mình

Dưới sự hướng dẫn của chư Tăng, hàng ngàn Phật tử cùng trang nghiêm tọa thiền trong sự tĩnh lặng; để trở về với mảnh vườn tâm của chính mình. Từ đó, biết cách phát hiện và loại bỏ những phiền não để bản thân được sáng suốt, tăng trưởng trí tuệ.

>>> Tĩnh tâm sinh trí tuệ, tâm càng an tĩnh trí tuệ càng phát sinh
Sau khoảng thời gian ngồi thiền, các Phật tử xả thiền, thả lỏng người thoải mái trước khi bước vào thời khóa thính Pháp.

Em nhỏ ngồi thiền trang nghiêm trong tư thế kiết già

Em nhỏ ngồi thiền trang nghiêm trong tư thế kiết già

Thiền giúp cho các Phật tử có được sự tập trung trước khi bước vào thời khóa thính Pháp

Thiền giúp cho các Phật tử có được sự tập trung trước khi bước vào thời khóa thính Pháp

Đại đức Thích Trúc Bảo Tín đi giám thiền, chỉnh lại tư thế ngồi thiền cho Phật tử

Đại đức Thích Trúc Bảo Tín đi giám thiền, chỉnh lại tư thế ngồi thiền cho Phật tử

Ở khu vực Đại giảng đường, hàng ngàn Phật tử thực tập ngồi thiền dưới sự hướng dẫn của chư Tăng

Ở khu vực Đại giảng đường, hàng ngàn Phật tử thực tập ngồi thiền dưới sự hướng dẫn của chư Tăng

Hy vọng với thời khóa tọa thiền, các Phật tử đã có được khoảng thời gian quay về tâm mình, tư duy được những cách thức thực hành và áp dụng Pháp Phật vào cuộc sống; để từ đó sống đời thiện lành, an vui.

Các bài nên xem: 

Bình Luận
Link to map Back top top