Thông báo chương trình tu Bát quan trai, lễ cầu siêu sám hối, giảng Pháp

THÔNG BÁO
Kính thưa quý Phật tử !
Các khóa tu tại chùa vào những ngày mùng 8, 14, 30 (hoặc 29 Âm lịch) hàng tháng được tổ chức trở lại bình thường.
Chương trình tu học ngày 30/4/ Canh Tý có những nội dung như sau:
– 09h00: LỄ CẦU SIÊU
– 18h15: SÁM HỐI CHUYỂN HOÁ
– 19h15: THÍNH PHÁP
Quý Phật tử về chùa tu học vẫn cần thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh như thường xuyên đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, khi tiếp xúc với người khác phải giữ khoảng cách an toàn.
Các Trưởng, Phó Đạo tràng thông báo tin này đến quý Phật tử trong đạo tràng để mọi người cùng được về tu học đầy đủ.
Chương trình Sám hối và Thính pháp sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền thông:
– Website: https://thaythichtructhaiminh.com/
– Facebook: https://www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh
– Youtube: https://www.youtube.com/chuabavangqn?sub_confirmation=1

Thông báo chương trình tu Bát quan trai, lễ cầu siêu sám hối, giảng Pháp

Thông báo chương trình tu Bát quan trai, lễ cầu siêu sám hối, giảng Pháp

Chúc quý Phật tử cùng gia đình hoan hỷ và tinh tấn tu học để có được nhiều phúc lạc.
Trân trọng thông báo.
Ban Văn Hóa – Chùa Ba Vàng.

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top