Thông báo chương trình tuần lễ tu tập kính mừng Phật đản

Thông báo chương trình tuần lễ tu tập kính mừng Phật đản
– Thời gian: Từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 15 tháng 4 năm Canh Tý (tức ngày 01/5/2020 – 07/5/2020)
– Nội dung tu tập gồm: Tán thán Khánh đản và phát nguyện, sám nguyện và tụng kinh Tam Bảo.

– Thời khóa cụ thể:

  • Buổi sáng: 04h30’: Tụng tán thán Khánh đản và phát nguyện
  • Buổi tối: 19h30’: Sám nguyện và tụng kinh Tam Bảo

Chương trình tu tập tuần lễ kính mừng Phật đản sẽ được phát trên các kênh truyền thông:

Kênh Thầy Thích Trúc Thái Minh:
– Facebook: https://www.facebook.com/ThayThichTrucThaiMinh/
– Youtube: https://www.youtube.com/ThayThichTrucThaiMinh
– Website: https://thaythichtructhaiminh.com/

Trân trọng thông báo!
Ban Văn Hóa – Chùa Ba Vàng.

Thông báo chương trình tuần lễ tu tập kính mừng Phật đản

Thông báo chương trình tuần lễ tu tập kính mừng Phật đản

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top