trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 30/3/2023

tức 9/2 Quý Mão

Lễ Hằng thuận | Chùa Ba Vàng, ngày 10/3/Nhâm Dần (tức 10/4/2022)

Chia sẻ :

10/4/2022

Chia sẻ :

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 30/02/Quý Mão (tức ngày 21/3/2023)

Videos khác 🞄 21/3/2023

Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video

Videos khác 🞄 21/3/2023

Kính mời quý Phật tử cùng theo dõi video

Đàn chẩn tế tháng 2/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 15/02/Quý Mão

Videos khác 🞄 06/3/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Videos khác 🞄 06/3/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 02/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Videos khác 🞄 06/3/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Videos khác 🞄 06/3/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Dâng y cúng dường tôn tượng Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn

Videos khác 🞄 05/3/2023

Dâng y cúng dường tôn tượng Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn

Videos khác 🞄 05/3/2023

Dâng y cúng dường tôn tượng Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn

Lễ cầu siêu | Chùa Ba Vàng, ngày 14/02/Quý Mão

Videos khác 🞄 05/3/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Videos khác 🞄 05/3/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Lễ hằng thuận | Chùa Ba Vàng, ngày 09/02/Quý Mão

Videos khác 🞄 28/02/2023

Lễ hằng thuận | Chùa Ba Vàng, ngày 09/02/Quý Mão

Videos khác 🞄 28/02/2023

Lễ hằng thuận | Chùa Ba Vàng, ngày 09/02/Quý Mão

Phóng sinh cầu an đầu năm Quý Mão tại Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh | Ngày 01/02/Quý Mão

Videos khác 🞄 20/02/2023

Chương trình phóng sinh cầu an đầu năm Quý Mão tại Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh | Ngày 01/02/Quý Mão

Videos khác 🞄 20/02/2023

Chương trình phóng sinh cầu an đầu năm Quý Mão tại Vịnh Hạ Long - Quảng Ninh | Ngày 01/02/Quý Mão

Lễ kết đàn Dược sư cầu quốc thái dân an - Xuân Quý Mão 2023 | Chùa Ba Vàng

Videos khác 🞄 19/02/2023

Lễ kết đàn Dược sư cầu quốc thái dân an - Xuân Quý Mão 2023 | Chùa Ba Vàng, ngày 29/01/Quý Mão (tức ngày 19/02/2023)

Videos khác 🞄 19/02/2023

Lễ kết đàn Dược sư cầu quốc thái dân an - Xuân Quý Mão 2023 | Chùa Ba Vàng, ngày 29/01/Quý Mão (tức ngày 19/02/2023)

Những điều đặc biệt ở chùa Ba Vàng ngày Tết

Videos khác 🞄 02/02/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Videos khác 🞄 02/02/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Chẩn tế đàn Dược Sư Tiêu Tai Diên Thọ Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Videos khác 🞄 29/01/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Videos khác 🞄 29/01/2023

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.