trực tuyến
Sám hối ba nghiệp | Chùa Ba Vàng, ngày 08/9/Tân Sửu

Thứ Hai, 18/10/2021

tức 13/9 Tân Sửu

Tết Đoan Ngọ diệt sâu bọ tham - sân -si | ngày 05/5 năm Canh Tý

Chia sẻ :

Tết Đoan Ngọ diệt sâu bọ tham - sân -si | ngày 05/5 năm Canh Tý

Chia sẻ :

[TRỰC TIẾP] Tết Đoan Ngọ diệt sâu bọ tham - sân -si | ngày 05/5 năm Canh Tý

Chia sẻ :
Chia sẻ :
Xem thêm

Hoài niệm Lễ hội Hoa Cúc 2020 | Chùa Ba Vàng

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 15/10/2021

Xin mời quý Phật tử và các bạn cùng hoài niệm những hình ảnh đáng nhớ tại lễ hội Hoa Cúc 2020 qua video "Hoài niệm Lễ hội Hoa Cúc 2020" sau đây.

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 15/10/2021

Xin mời quý Phật tử và các bạn cùng hoài niệm những hình ảnh đáng nhớ tại lễ hội Hoa Cúc 2020 qua video "Hoài niệm Lễ hội Hoa Cúc 2020" sau đây.

Chương trình Đại lễ Vu Lan 3 miền 2021 tại điểm cầu Chùa Ba Vàng

Trực tuyến🞄 22/8/2021

Ngày 14/7/2021 (tức 21/7/Tân Sửu) vừa qua, Đại lễ “Vu Lan 3 miền” năm 2021 đã được tổ chức với sự kết nối trực tiếp giữa 3 điểm cầu

Trực tuyến 🞄 22/8/2021

Ngày 14/7/2021 (tức 21/7/Tân Sửu) vừa qua, Đại lễ “Vu Lan 3 miền” năm 2021 đã được tổ chức với sự kết nối trực tiếp giữa 3 điểm cầu

Lễ Cầu siêu phả độ gia tiên | Chùa Ba Vàng, ngày 08/7/Tân Sửu

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 15/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 15/8/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Lễ cầu siêu vong linh thai nhi | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 28/7/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 28/7/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 28/7/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 28/7/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Đại trai đàn chẩn tế nhân Lễ phát tâm Bồ Đề 19/6, ngày 18/6/Tân Sửu

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 27/7/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 27/7/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Chương trình “Đức Phật đản sinh - hạnh phúc cho muôn loài”, ngày 08/4/Tân Sửu

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 19/5/2021

Chương trình “Đức Phật đản sinh - Hạnh phúc cho muôn loài” được thực hiện bởi chư Tăng Ni, Phật tử đang lưu trú, tu tập cấm túc tại chùa....

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 19/5/2021

Chương trình “Đức Phật đản sinh - Hạnh phúc cho muôn loài” được thực hiện bởi chư Tăng Ni, Phật tử đang lưu trú, tu tập cấm túc tại chùa....

Lễ Phật đản chùa Ba Vàng PL.2565 - DL.2021 | ngày 08/4/Tân Sửu

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 19/5/2021

Lễ Phật đản chùa Ba Vàng PL.2565 - DL.2021 | ngày 08/4/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 19/5/2021

Lễ Phật đản chùa Ba Vàng PL.2565 - DL.2021 | ngày 08/4/Tân Sửu. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...

Hoài niệm Phật đản 2020: Thắp sáng ngọn nến trí tuệ kính mừng Đức Phật Đản Sinh

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 18/5/2021

Trong lễ kỷ niệm mừng Đức Phật đản sinh năm 2020, chùa Ba Vàng đã tổ chức đêm hoa đăng cúng dường Đức Phật. Từng ngọn nến hoa đăng được thắp lên như biểu tượng cho ánh sáng trí tuệ...

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 18/5/2021

Trong lễ kỷ niệm mừng Đức Phật đản sinh năm 2020, chùa Ba Vàng đã tổ chức đêm hoa đăng cúng dường Đức Phật. Từng ngọn nến hoa đăng được thắp lên như biểu tượng cho ánh sáng trí tuệ...

Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 27/3/2021

Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 27/3/2021

Hướng về sự kiện Đức Phật nhập Niết Bàn

Lễ khai Pháp - khai đàn Dược Sư | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 19/02/2021

Lễ khai Pháp - khai đàn Dược Sư | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video...

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 19/02/2021

Lễ khai Pháp - khai đàn Dược Sư | Chùa Ba Vàng, mùng 08 tháng Giêng năm Tân Sửu. Mời quý Phật tử cùng theo dõi video...

Lễ cầu an và đón Giao thừa, chào xuân Tân Sửu | ngày 30/12 năm Canh Tý

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 13/02/2021

Lễ cầu an và đón Giao thừa, chào xuân Tân Sửu | ngày 30/12 năm Canh Tý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 13/02/2021

Lễ cầu an và đón Giao thừa, chào xuân Tân Sửu | ngày 30/12 năm Canh Tý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Chương trình 'Giao thừa - đón xuân Tân Sửu 2021' | Chùa Ba Vàng, ngày 30/12/Canh Tý

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 11/02/2021

Chương trình "Giao thừa - đón xuân Tân Sửu 2021" | Chùa Ba Vàng, ngày 30/12/Canh Tý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 11/02/2021

Chương trình "Giao thừa - đón xuân Tân Sửu 2021" | Chùa Ba Vàng, ngày 30/12/Canh Tý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

[Chương trình 'Vui xuân cùng Phật Pháp' | Chùa Ba Vàng, ngày 30/12/Canh Tý

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 11/02/2021

Chương trình "Vui xuân cùng Phật Pháp" | Chùa Ba Vàng, ngày 30/12/Canh Tý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 11/02/2021

Chương trình "Vui xuân cùng Phật Pháp" | Chùa Ba Vàng, ngày 30/12/Canh Tý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Chương trình “Chiêm bái Xá Lợi, đón Giao thừa” | ngày 30/12 năm Canh Tý

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 11/02/2021

Chương trình “Chiêm bái Xá Lợi, đón Giao thừa” | ngày 30/12 năm Canh Tý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 11/02/2021

Chương trình “Chiêm bái Xá Lợi, đón Giao thừa” | ngày 30/12 năm Canh Tý. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...

Lễ kết đàn 'Cầu siêu anh hùng liệt sĩ tu tâm biết ơn cầu quốc thái dân an'

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 24/01/2021

Lễ kết đàn "Cầu siêu anh hùng liệt sĩ tu tâm biết ơn cầu quốc thái dân an". Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 24/01/2021

Lễ kết đàn "Cầu siêu anh hùng liệt sĩ tu tâm biết ơn cầu quốc thái dân an". Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Thời khoá tụng kinh 'Cầu siêu anh hùng liệt sĩ tu tâm biết ơn cầu quốc thái dân an'

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 23/01/2021

Thời khoá tụng kinh "Cầu siêu anh hùng liệt sĩ tu tâm biết ơn cầu quốc thái dân an". Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 23/01/2021

Thời khoá tụng kinh "Cầu siêu anh hùng liệt sĩ tu tâm biết ơn cầu quốc thái dân an". Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.