trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 5) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Hai, 17/5/2021

tức 6/4 Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa

Sám hối chuyển hóa

Sám hối chuyển hóa

[TRỰC TIẾP] Sám chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/02 năm Tân Sửu

11/04/2021

85 Lượt xem

[TRỰC TIẾP] Sám chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 30/02 năm Tân Sửu (tức ngày 11/4/2021).

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng đón xem.

Video tiếp theo