trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 5) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Hai, 17/5/2021

tức 6/4 Tân Sửu

Sám hối chuyển hóa

Sám hối chuyển hóa

Sám hối chuyển hóa

[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | chùa Ba Vàng, ngày 14/3/Tân Sửu

26/04/2021

133 Lượt xem

[Trực tiếp] Sám hối chuyển hóa | chùa Ba Vàng, ngày 14/3/Tân Sửu.
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo