trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Thời khoá tụng kinh "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sỹ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"
Đánh giá phiên bản mới

Chủ Nhật, 24/01/2021

tức 12/12 Canh Tý

Sám hối chuyển hóa

Sám hối chuyển hóa

Sám hối chuyển hóa

[TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14 tháng 10 năm Canh Tý

28/11/2020

1 Lượt xem

[TRỰC TIẾP] Sám hối chuyển hóa | Chùa Ba Vàng, ngày 14 tháng 10 năm Canh Tý

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo