trực tuyến
[Ngày 4] Tụng kinh kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân, ngày 15/6/Tân Sửu

Thứ Bảy, 24/7/2021

tức 15/6 Tân Sửu

Trực tuyến

Trực tuyến

Chuyên mục “Trực tuyến” là nơi phát sóng trực tiếp các buổi giảng Pháp thường kỳ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, những chương trình tu tập, sự kiện Phật giáo được tổ chức tại chùa Ba Vàng,... để quý vị cùng theo dõi và tham gia!

Trực tuyến
Chuyên mục “Trực tuyến” là nơi phát sóng trực tiếp các buổi giảng Pháp thường kỳ của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, những chương trình tu tập, sự kiện Phật giáo được tổ chức tại chùa Ba Vàng,... để quý vị cùng theo dõi và tham gia!

Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/4/Tân Sửu

19/5/2021

175 Lượt xem

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chùa Ba Vàng đã tạm dừng đón du khách kể từ ngày 06/5/2021 - tức 25/3/Tân Sửu (Link thông báo chùa Ba Vàng tạm dừng đón du khách: https://bom.to/B7xvEO7an0SH7)
Vì vậy, các Phật tử và nhân dân, du khách không thể về chùa tham dự khóa tu Bát quan trai giới ngày 08/4/Tân Sửu.
Chương trình được thực hiện bởi chư Tăng Ni, Phật tử đang lưu trú, tu tập cấm túc tại chùa.

Video tiếp theo