trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 5) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Hai, 17/5/2021

tức 6/4 Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới

Truyền Bát quan trai giới

Truyền Bát quan trai giới

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/03/Tân Sửu

19/04/2021

81 Lượt xem

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát quan trai giới | Chùa Ba Vàng, ngày 08/03/Tân Sửu
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo