trực tuyến
[TRỰC TIẾP] (Ngày 5) Thời khóa tụng kinh tu tập Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Thứ Hai, 17/5/2021

tức 6/4 Tân Sửu

Truyền Bát quan trai giới

Truyền Bát quan trai giới

Truyền Bát quan trai giới

[TRỰC TIẾP] Truyền Bát Quan Trai Giới | Chùa Ba Vàng, ngày 8/12 Canh Tý

20/01/2021

131 Lượt xem

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video.

Video tiếp theo