trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
vãng sinh - các bài viết về vãng sinh, tin tức vãng sinh

Niệm Phật có vãng sinh Tây Phương?

Nếu thấy cuộc sống này quá nhàm chán, con có thể tha thiết niệm Phật A Di Đà cầu nguyện cho chết sớm, vãng sanh về Tây Phương được không Thầy?

Niệm Phật có vãng sinh Tây Phương?

Niệm Phật có vãng sinh Tây Phương?

Nếu thấy cuộc sống này quá nhàm chán, con có thể tha thiết niệm Phật A Di Đà cầu nguyện cho chết sớm, vãng sanh về Tây Phương được không Thầy?

22/9/2021

70 Lượt xem

Pháp thoại: Thiện căn với việc vãng sinh

Pháp thoại: Thiện căn với việc vãng sinh

Phật Pháp ứng dụng🞄 05/12/2020

Trong kinh Di Đà có câu: "Bất khả dĩ thiểu thiện căn, phước đức, nhân duyên đắc sinh bỉ quốc" nghĩa là "Chẳng thể có chút thiện căn, phước đức...

Phước đức với việc vãng sinh

Phước đức với việc vãng sinh

Phật Pháp ứng dụng🞄 05/12/2020

Phước đức từ đâu mà sinh? Nhiều quan niệm cho rằng chỉ cần niệm hồng danh Phật thì có thể vãng sinh về các cõi thiện lành. Liệu quan niệm này có đúng hay không?