trực tuyến
[Trực tiếp] Pháp thoại "Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức"

Chủ Nhật, 13/6/2021

tức 4/5 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Buổi 16 (phẩm 12+13): Phẩm Đề-bà-đạt-đa và Phẩm Trì

04/09/2020

1 Lượt xem

Giảng sư:

Các bài nên xem: 

    • Tụng kinh “Diệu Pháp Liên Hoa” (có chữ) | Buổi 15: Phẩm 11 – Phẩm Hiện Bửu Tháp tại đây!