trực tuyến
[Trực tiếp] Pháp thoại "Sự kỳ diệu của trái tim Hòa thượng Thích Quảng Đức"

Chủ Nhật, 13/6/2021

tức 4/5 Tân Sửu

Videos

Videos

Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Videos
Tổng hợp những bài giảng Kinh, pháp âm, thuyết pháp mới nhất của Thầy Thích Trúc Thái Minh được chia thành những chủ đề rõ ràng: Các bộ Kinh giảng giải, Phật Pháp ứng dụng, Phật Pháp với tuổi trẻ…

Buổi 23: Phẩm 20+21 - Phẩm Thường-bất-khinh Bồ-tát và Phẩm Như Lai Thần-lực

08/09/2020

1 Lượt xem

Giảng sư: Thầy Thích Trúc Thái Minh

Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa (có chữ) Phẩm 20+21 (buổi 23) - Phẩm Thường-bất-khinh Bồ-tát và Phẩm Như Lai Thần-lực
Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video nhé!
Các bài nên xem:

    • Tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa (có chữ) – Phẩm 17 (buổi 20): Phẩm Phân Biệt Công Đức tại đây!